Логотип НПП

Главное меню

Природные памятки

Список объектов

Стоит увидеть

Памятка природы государственного значения "Китайгородское обнажение"

Ценность: всемирно известный эталонный разраз силурийских обнажений

Географическое положение: склон в долине р. Тернава, недалеко от с. Китайгород, Каменец-Подольский район


| Все фото >>

Контакт кембрийских и вендских отложений.
На южной окраине с. Китайгорода Каменец-Подольского района на левом берегу р. Тернавы под силурийскими отложениями обнажаются (сверху вниз):
а) хмельницкая свита балтийской серии (нижний кембрий) – песчаники, переслаивающиеся с аргиллитами. Песчаники темно-зеленые, мелкозернистые, кварцевые, аргиллиты зеленовато-серые, массивные и листоватые (видимая мощность свиты 4,6 м);
б) студеницкая свита каниловской серии (венд) – зеленовато-серые аргиллиты, местами переходящие в алевролиты и песчаники более светлого цвета (видимая мощность свиты 15 м).
Обнажение имеет очень важное научное значение, здесь вскрываются слои нижней части кембрийского разреза, контактирующие с отложениями венда (верхний протерозой).

Геологические памятники Украины: Справочник-путеводитель / Коротенко Н. Е., Щирица А. С., Каневский А. Я. и др.- Киев: Наук. думка, 1985.


Положение про памятку природы государственного значения "Китайгородское обнажение"

1.Загальнi засади.

1.1 Геологічна памятка природы государственного значения "Китайгородське відслонення" розташоване у долині р.Тарнава с.Китайгород. Це всесвiтньовiдомий еталонний розріз силурійських відкладів. Заповідана постановою Ради Міністрів УРСР №139 від 21.03.1984 р.
1.2 Загальна площа пам'ятки природи "Китайгородское обнажение" складає 60,0 га i належить сільській Раді с. Китайгород, Кам'янець-Подільського району.
1.3 Геологічна памятка природы загально-державного значення "Китайгородське відслонення", входить до складу природно-заповiдного фонду України, яка охороняється як національне надбання i є складовою частиною світової системи природних територій та об'єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, пам'ятки природи государственного значения, а також зміна границь проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача: Хмельницька обл., Каменец-Подольский район, с. Китайгород, сільська Рада.
2. Цель создания и задачи геологічної пам'ятки природи "Китайгородське відслонення".
2.1 Геологічна памятка природы государственного значения "Китайгородське відслонення" входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завдання геологічної пам'ятки природи государственного значения "Китайгородское обнажение" є збереження всесвiтньовiдомого еталонного розрізу силурійських відкладів, та розвитку осадових порід I-го середньоземноморського ярусу. Ст. 27 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Геологічна памятка природы загально-державного значення "Китайгородське відслонення" може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.
3. Режим территории и охрана геологічної пам'ятки природи государственного значения "Китайгородское обнажение".
3.1 На території пам'яток природи забороняється будь-яка діяльність, що загрожує його збереженню, або призводить до деградації зміни первісного їх стану.
3.2 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об'єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.3 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об'єкту.
3.4 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.5 Будь-яке засмічення та забруднення території геологічної пам'яткі природи государственного значения "Китайгородское обнажение".
3.6 Надання земельних ділянок під забудову.
3.7 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності пам'ятки природи государственного значения "Китайгородское обнажение".
3.8 Землекористувач, на території якого знаходиться памятка природы загальнодержавного значення, бере на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму її охорони та збереження. Ст. 28 Закону України "Про природно-заповідний фонд Украины".
3.9 Порушення законодавства України "Про природно-заповідний фонд Украины" тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.10 Розмір шкоди заподіяної геологічним пам'яткам природи загальнодержавного значення, визначається на основі затверджених такс.
3.11 Всі види природокористування, що проводяться на території пам'яток природи государственного значения, здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки Хмельницкой области в межах, затверджених у встановленому порядку.
Положение разработано на основе Закона Украины "Про природно-заповедный фонд Украины".

Погоджено: Сільський голова Чорний В.развернуть