Powrót do głównego menu

Logo
Menu główne

Woda

Powietrze

Ziemia

Radiacja
EKOLOGICZNY MONITORING

Wyciąg z "Ustawy o Narodowym Przyrodniczym Parku - Podolskie Towtry"

5. Naukowe badania

5.1. Naukowo- badawcze prace na terenie NPP „Podolskie Towtry” prowadzone są z wykorzystaniem badań przyrodniczych procesów, ciągłej obserwacji dokonujących się zmian, ekologicznego prognozowania, opracowania naukowych podstaw ochrony środowiska, odtworzenia i  wykorzystania przyrodniczych zasobów, a  szczególnie cennych obiektów na jego terenie stosownie do aktualnych norm „Organizacji naukowych badań w rezerwatach i narodowych parkach przyrodniczych Ukrainy”,  jak również  „O naukowym działaniu rezerwatów i narodowych przyrodniczych parków Ukrainy”.


5.5. NPP „Podolskie Towtry” odnośnie do założonych zadań wykonuje naukowe badana w następujących kierunkach:

  • inwentaryzacja fauny i flory, jak również wszystkich przyrodniczych kompleksów oraz pojedynczych przyrodniczych obiektów na jego terenie,
  • odnajdywanie przyrodniczych kompleksów, które są najbardziej charakterystyczne dla  NPP ”Podolskie Towtry”, oznaczenie wzorca geograficznego układu, odnajdywanie ich analogii na sąsiednich terenach  w celu organizacji połączonych  badań,

  • poznanie międzysystemowych  związków, struktury oraz norm funkcjonowania (działania) przyrodniczych kompleksów, działalność odrębnych gatunków i grup żywych organizmów oraz wpływ  na nich warunków otaczającego przyrodniczego środowiska,
  • kompleksowe, naukowe badania środowiska,  w celu zachowania unikatowej oraz typowej fauny i flory   krajobrazu  na terenie NPP,
  • wprowadzenie kompleksowego ekologicznego monitoringu,
  • wprowadzenie obserwacji hydro- meteorologicznych,
  • stworzenie bazy danych po kompleksowym monitorigu okolic, wprowadzenie rejestru  przyrodniczo- rezerwatowego mienia  jest  podstawą geograficzno-informacyjnego układu NPP „Podolskie Towary”,
  • naukowo-oświatowa działalność w gałęzi biologii, ekologii i ochrony otaczającego przyrodniczego środowiska i tym podobne.