Powr�t do g��wnego menu

NNP Logo


Uchwała Rady Ministrów Ukrainy �878 z dnia 26 lipca 2001r. "zatwierdzająca spis historycznych miejscowości Ukrainy"


Chronologiczna tabela wydarzeń historycznych miasta Kamieniec Podolski

MIASTA I WSIE

Spis ludności z 1897r. "Guberni podolskiej"

INNE

Cossacks 15-20 cent Inne dane historyczne