������� � ������� ���� | �� ���� | �� �������� �������

����� �����

������� ����� � ���������� ���� ������ ����� ���������� ������������ (�����, ����, ������, ����, ������) �� ��������� (������, ������) �������, ��� ����� ����� � ��� �� �������� �� �� ��������. ���, ������� ������� ������ �� ����� ���� ������� ����� �� ���������� ������������ �������, ���� ������������� ���� �� ������ �������.

��������� ����� ������������ ��������, �������, ��������, ������, �� ����������� � ��������� �������� �� ����������� ������ ����������� ��� �� �������, �� �����������. ֳ ����� ����� �������� � ��������� ������� ������.

����� �������� ��������� � ������������ �������. ������� �������� ������� �� �������� 1 �. ϳ� ������� �������� ����� ���� �������������� �������� �����.

˳���, ������ �� ������ ������������ ��������� �� �������� ������� �������������� ���������� �� �� ������� ������ ��������� ����� �� ����� �����, �� ���������� �������, �� ����������� ������, � ����������� ��� ������� � ����� ��� ���������.

�������� �������� �� ����� �� �. ��������� �� �. ���������, ��. ������� �� ������. ˳��� �������� ���������� ��� ������ �. ���������. ����� ������ �� ������ �� ������ 20 �, ������� 7 �, ����� ���� - 30-45�. � ������ ����������� ������. �� ��� ������� �� ����, �� �������, ����������� ������, �� ��� ������������� ������� ���������, ��� ���� � ���������� ��������� ����.

�������� ������� ����� �� �������� ������ ������� �� ������� ����� ������� �� �������, ͳ���, �����, ���������, �������, ��������� �� ��. ��������� � ��� ��� �������� �� ���������, ���� ����� � ������� �������. ������� �������������� �������� ��������� �������� �������� ����, �� ������� ��������, ��� ������� ������ ����� ��� �� ��������� �� ���������.

ϳ������ ������� ����� �������, ��������� ��������� ��������� ��������� ������. ���� � ��� - ������ ��������� ��� �. ����������, ��������� � ���� �� �������� �������������� ��������. � �������� ����� ����������� ������� ������������ �� ��� �����, ��� ����� � ������� ������� ���������� � ��������-������ ��������� ����, �� ������� ��� �������� ������������� ��������-������������� �������.

�.�. ������� ����� ����� � 3 ����� � ������ �. ���������. ���� �� ��� ����� ����������� �� ����� 30 � �� ������� ������. �� ������� �� ��������� ������ ����������� ����� �ᒺ��� ���� � �����-������ �������� � ���. �� ����� �� �������� �������������� ������ �� ���������� ���������.

�� �������� ����� �� �. ��������� ������� �������� ������� �������� �� 1 �� 1,5 �, �� �� ������� 11-14 � ���������� � �������� �����, ���������� ����� �������� ������ ����.

������� ���������� �. ������ � ��. ��������, � ����� �������� ������� ����������� �ᒺ��� �������� ���������, � ��� ������ ���������� ������� ���� ����������� ��������� ���������. ������ �� ��� �����: ������������, � ������ �������� � �������� �����, �� ��������������, �� ����������� ������� ������� � ����� ��������. ������������ ������ �� �����������, ��� �������� ���� ��������� �� �������� ������ ������� ������ �����.

� ������ ���������� �. ������� ����������� ��������� ��������� ���. ��� ����� ��������� ����� � ������ ����� �. ���������.

�� ��������� ����� � ������� ���� ��������� �������� ͳ������ ������, �� ��� ��������� (���. ����), ���� �������� ���� ��������� � ����������� �������� � ���� �������������� ��������� ����� ������ ��������� �������. ����� ������� �. ͳ��� ���� ��������� � � ��������� ��������. ���� � ��� ����������� �� 200 � �� �. ͳ���, ����� � ����� �����. ��������� � ��������������� ������� �������-����� �������, ������ ������������, ������������. �� ����, �� ����������� �� �������� �����, 8,0 � ���������, 3,0 � ��������� ��� ����� �� 1,5 � � �������. ������ ����� 7 � ��� ����� �� 1 � � �������. ³� � ���������� �������, �� ��������� �� ��������.

������ ���������� ����� ���������� ���� ���� ���������� ������ (�������, 1954) �� ��� �������� ������ � ��������, ����������� ������ ������ ������� (�����, 1979; �����������, �����, 1980; �� ��.). � ������ � ������� �����, ������� ������, �� ������� ����� ���������� ������������� � ������������ �������� �� ����� �������� ��������� � ������������ �ᒺ��� ����������.