Перейти у головне меню | на зміст | на наступну частину

Сріблясті потоки водопадів

Водопади завжди приваблювали до себе людей красою, величнiстю i незвичайнiстю. Протягом багатьох столiть вони були цiлковитою загадкою.
Найзначнiший з водопадiв областi є на рiчцi Смотрич поблизу с.Купин Городоцького району. В 50-60 метрах нижче старого мосту, який мiсцевi жителi називають "Турецьким", рiчка розширюючись до 30 м, з гранiтного кам'янистого уступу падає вниз з 1,5 метрової висоти, утворюючи досить мальовничий i найвеличнiший водопад. Шум падаючої води чути на водоймi 400-500 метрiв.За це водопад у народi одержав назву Шумний. Лiвий берег поблизу водопаду високий, мiсцями обривистий. Правий - низький, вкритий травою. На мiсцi падiння водопаду утворився невеликий басейн, який неохоче переходить у рiчку. Течiя прудка. У серединi течiї рiчка Случ врiзається у кристалiчнi породи i набуває гiрського характеру, утворюючи мiсцями низкукрасивих водопадiв i порогiв шириною до 10 метрiв i висотою 2 метри. Береги скелястi.
Зустрiчаються пороги i перекати на iнших рiчках: у пониззi Жванчика, на Ушицi в районах Зiнькова; Пiвденному Бузi в районi Новокостянтинова; Збручi - недалеко Пiдпилип'я. Вражає красою i водопад з гротом на територiї Малiївецького парку, що на Дунаєвеччинi, який закладений ще в другiй половинi XYIII ст. Тут невеличка рiчка iз кам'янистої скали падає вниз з восьмиметрової висоти. Праворуч вiд водопаду в скалi на висотi кiлькох метрiв вiд землi є невелика печера. Згiдно з народними переказами тут бував Устим Кармалюк. Вона i носить його iм'я.
Трапляються водопади поблизу сiл Карачкiвцi (висота падiння води до 3-4 метрiв) Чемеровецького, Вiткiвцi (висота 8 метрiв) Кам'янець-Подiльського i Отрокiв Новоушицького районiв.
Невеликi водопади стрiчаються на струмках-притоках рiчки Тернава. В Суржинецькому урочищi такi водопади мають висоту
2-5 м, але вони дуже мальовничi тому, що падають в голубих "чашах" геологiчних утворень i знаходяться пiд шатами зеленого лiсу.
Кiлька водопадiв є у мiстi-заповiднику Кам'янець- Подiльському. Пiд Турецьким (Замковим) мостом шумить водопад Круча. Висота падiння води 2 м, ширина потоку понад 1 м. З усiх водопадiв областi вiн, мабуть, найлегендарнiший. Водопад названий Кручею вiд крутiння у ньому води. У 1699 роцi, тобто 300 лiт тому назад, турки вiдступаючи з Кам'янця не змогли взяти з собою всi коштовностi. А тому частину скарбiв ( бочка золота) затопили у водному басейнi нижче водопаду. Бiля Новопла нiвського мосту, який з'єднує Нове i Старе мiсто, безiменний струмок падає вниз з 27-метрової висоти, прикрашаючи високi скелi Смотричу.