Перейти у головне меню | на зміст | на наступну частину

Цілющі води

Хмельниччина багата потужними запасами цiлющих вод, природними водними джерелами. Про цiлющу воду, яка тисячолiттями стiкала в рiчку Збруч в околицях Сатанова i Iванковець Городоччини медицина не знала. Лише перекази i легенди свiдчили про її життєдайну силу, яка виходила iз землi i лiкувала людей. Тепер вiдомо кiлька типiв високоефективних при бальнеологiчному лiкуваннi вод, рiзноманiтних як за рiвнем мiнералiзацiї, так i за хiмiчним складом та терапевтичною дiєю.
На лiвому березi Збруча, поблизу мiстечка Сатанова жив монах- вiдлюдник. До нього часто йшли хворi з навколишнiх сiл, яких вiнлiкував якоюсь цiлющою водою. Люди пили ту воду i видужували. В iншому переказi повiдається, що коли худоба пила отую воду, то давала бiльше молока з вищою жирнiстю. Та лише влiтку 1965 року в 5 км вiд Cатанова, на мальовничому лiвому березi рiчки Смотрич розпочалися геологiчнi дослiдження. Пiд час робiт iз свердловини з глибини 142м вдарив водяний фонтан висотою 53 м, який вирував майже двi недiлi аж поки не вгамували його сильним бетонним розчином. Хоч i пiсля цього вода не переставала вирувати.
Одного недiльного червневого дня 1968 року в урочищi Збруча бiля с.Cатанiвської Сатанiвської Слобiдки було багато вiдпочиваючих, серед яких i знаходилася фармацевт-провiзор Cатанiвської аптеки Нiна Андрiївна Нестерова, яка звернула увагу на запах сiрководню у водi. Так вона почала на практицi перевiряти силу цiєї води. Її невтомна праця привернула увагу до мiсцевого родовища науковцiв. Аналiзами виявлено, що вода не має аналогiв за вмiстом мiнералiв, мiкроелементiв. Згодом вiдiбранi зразки цiєї води були доставленi в Одеський науково-дослiдний iнститут курортологiї. Дослiдження тривали майже рiк. У 1972 роцi вчена рада Одеського науково-дослiдного iнституту курортологiї i фiзiотерапiї пiдбила пiдсумки дослiджень сатанiвської мiнеральної води, за якими "Збручанська нафтуся" не має собi рiвних за ефективнiстю. Вода - прозора, має слабкий запах сiрководню, жовчегiнну, сечогiнну, протизапальну та дезинтокацiйну дiю. Це гiдрокарбонатно-магнiєво-натрiєва вода малої мiнералiзацiї, схожа до трускавецької "Нафтусi". Поблизу Сатанова i Iванковець є ще ряд iнших джерел мiнеральних вод: "Надiя", "Вiра", "Наталья", "Сатанiвська залiзиста", "Спасiвська панацея" та "Кринцилiвська".
На глибинi 640 м виявлено хлоридно-натрiєво-бромнi води з великим мiстом солей (38 г/л). Це "Солона вода" - ропа. У долинi села Спасiвка, що поруч Сатанова, є природне джерело пiд назвою "Панацея". А джерело пiд назвою "Залiзистаа вода" є в прiсiлку Горбанiвка (частина села Спасiвка). У нiй є у велiкiй кiлькостi залiзо. На базi цих джерел сьогоднi успiшно працюють цехи мiнеральних вод, якi користуються великим попитом i приносять значнi доходи. Зараз в торговельнiй мережi реалiзується низка мiнеральних лiкувально-столових вод: "Перлина Подiлля" (Кам'янець-Подiльський ОП "Соковий завод"); "Толтры" (СП "Тiса" ЛТД); "Санлi" (санаторiй "Лiсова пiсня"); "Вiльхiвчанка" (Кам'янець-Подiльський "Союз"); "Макiвчанка" (с.Макiв агрофiрма "Україна"); "Збручанська" (смт.Сатанiв); "Новозбручанська нафтуся" (смт. Гусятин, Тернопiльщини).
Це вказує на те, що при розумному господарюваннi тiльки на однiй мiнеральнiй водi можна отримувати величезнi кошти. А, насправдi багато реальних можливостей упускаємо. Скiльки рокiв марно безперервним потоком л'ється у р.Збруч чудова цiлюща вода в с.Сокиринцях, що на Чемеровеччинi. У теперiшнiй час завдяки збручанськiй "Нафтусi", цiй Божiй одi, мiстечко Сатанiв перетворилося в одне з курортних центрiв України. Велике родовище типу "Нафтуся" вiдкрито в с.Залiщики Волочиського району, Макiв Дунаєвецького району багатий "Нафтусею" та "Миргородською". У Полонному виявлено запаси родонових вод. I тут можу бути здравниця не гiрша за курорт Хмельник, що на Вiнничинi. У Теофiполi б'є джерелом вода типу "Миргородська". В с.Браїлiвка Новоушицького району є мiнеральне джерело типу "Боржомi", а в с.Отрокiв цього ж району є вода, яка лiкує хвороби нирок.
У Сокиринцях Чемеровецького району на узбережжi р.Збруч є джерело мiнеральної води, яка за своїми властивостями подiбна до сатанiвської мiнеральної води типу "Нафтуся". Подiбне джерело є i поблизу Вiльховець цього ж району.
Не можливо перерахувати отих пiдземним водних артерiй, якi оперiзують землi Кам'янеччини. В Кам'янцi-Подiльському виявлена вода типу "Миргородська" i "Нафтуся". У с.Сарнiв Волочиського району є сiрчано-водневе джерело. З архiвних даних вiдомо, що в 20-тих роках XIX ст. бiля с.Скалинцi були виявленi джерела мiнеральної води. Вода з шумом виходила з трiщин у гранiтi. У 1821 роцi бiля цих джерел побудовано санаторiй-лiкарня на 65 лiжок. Бiля цього лiкувального закладу виник виселок з назвою, що вiдбивала характер звукiв, якi розносились вiд джерела - спочатку Шепiт, а згодом Шепетiвка.
А скiльки подiбних, iнодi забутих джерел мiнеральних вод iнших селах областi, зокрема в селищi Грицевi, Лозичному, Великiй Решнiвцi, Бiлокриниччi, Макiївцях Шепетiвщини; Песцi, Браїлiвка, Бучая, Тимкiв, Зеленi Курилiвцi, Отрокiв Новоушицького району; Сокiлець, Михайлiвка, Воробiївка, смт.Мiнькiвцi Дунаївеччини; Вiльхiвцi, Гусятин, Сокиринцi, Кормильче, Кугаївцi, Хропотова, Бережанна Чемеровецького району; Супрунькiвцi, Врублiвцi, Слобiдка Кульчиївецька, Субiч, Демшин, Калачкiвцi, Китайгород, Княжпiль, Суржинцi, Островчани на Кам'янеччинi та саме мiсто Кам'янець-Подiльський; Зелена, Малi Зозулинцi, Медцi, Гриценки, Воронкiвцi, Кузьмин Красилiвського району. А скiльки їх у Волочиському, Старосинявському, Старокостянтинiвському, Полонському, Славутському та iнших районах областi. Усiх їх не злiчити.