To the main menu | to the history page | to the articles list

Засвідчують архівні документи

Як відомо, для ведення реставраційних робіт тієї чи іншої пам'ятки архітектури, цілого комплексу або ансамблю необхідне найповніше вивчення його будівельної історії. В цьому най допомагають архівні документи.

Значні матеріали по вивченню архітектурної спадщини виявлені у Центральному державному військово-історичному архіві. В його фондах зберігається понад 300 справ на пам'ятки архітектури Кам'янця-Подільського. Насамперед, це плани міста з 1773 по 1816 рік. Вони дають повну уяву про будівельні та ремонтні роботи, які проводились того часу.

Саме в 90-х роках XVIII ст. нашому місту було приділено велику увагу, як форпосту південно-західних кордонів Росії. Заходи, спрямовані на підвищення його обороноздатності, мали одиочасно і містобудівний характер. Уже у 1797 році підполковником Дементієм Мелещеновим було складено генеральний план з пропозицією "каким образом привести во оборонное состояние, а также какие вновь построить цивильные здания и улицы в порядок привести", На всі оборонні споруди були складені креслення - обміри та проекти їх ремонту і перебудови. В цей час було розроблено ряд проектів цивільних і військових споруд також за підписом Дементія Мелещенова.
Значні роботи, як видно з креслень, велись по реконструкції башт фортеці. Привертає увагу Нова східна башта. Цікаво, що в середині її знаходиться колодязь глибиною 40 м. В архівних документах подаються проекти на перебудову покрівлі башти і влаштування пристрою для підйому води з колодязя.

Велику увагу було приділено укріпленню Нової фортеці. Розташована навпроти західних мурів, вона утворювала прямокутне подвір'я, оточене валом і ровом. З півночі зовнішній вал кінчався брамою, яка була перебудована у XVIII ст. З Старою фортецею нові укріплення з'єднувалися підйомним мостом.

Укріпленню підлягали мури південно-західної і південно-східної частин міста, протягом 1800-1804 pp. перебудовувався комендантський будинок по Вірменській вулиці (тепер Свердлова, 3), гауптвахта на Вірменській площі (тепер Радянська). Всі пропозиції на ремонт, перебудови і проекти, на їх реставрацію докладно відображені в кресленнях.

Внаслідок частих затоплень оборонні споруди руйнувались. Однією із значних була повінь 1799 року, рівень води і пошкодження зафіксовано на кресленнях. Так, Польська брама, проіснувавши два століття, почала руйнуватись, в результаті чого були здійснені ремонтні заходи. Але це не врятувало споруду.

Наприкінці XVII та на початку XVIII ст. під час великих повеней почали також руйнуватись мури і башти Руської брами. У 1776 році проводилась реконструкція Надбрамної башти, були споруджені нові шлюзи. Вони стали на 65 метрів вище по течії. Але вибір місця був невдалим і десь через 20 років вони зруйнувалися. У 1800 р. було спроектовано їх відновлення, але робіт так і не почали. Оскільки Польська й Руська брами зазнали сильних руйнувань, креслення XVIII ст. в наш час мають особливо важливе значення, бо саме з них ми дізнаємось про первісний вигляд них споруд.

Змістовні матеріали містить згаданий архів по казармах фортеці, які в середині XIX ст. були пристосовані під військовий госпіталь. Це і генеральні плани, І детальні поверхові плани, розрізи, фасади. Показано, які передбачались перебудови, капітальні ремонти. Крім цього, в архівних документах ми знаходимо ряд проектів на реконструкцію цивільних та культових споруд. Всі вони привертають до себе увагу дослідників, є цінними джерелами для вивчення архітектурної спадщини нашого міста.

Пиріжок В.
Засвідчують архівні документи // Прапор Жовтня, 1986. - 24 лютого.