To the main menu | to the history page | to the articles list

СТАРОДАВНІ ФОРПОСТИ ТОВТРОВОГО КРЯЖУ

Унікальні фортифікаційні можливості Товтр були здавна помічені і належно оцінені населенням навколишньої округи. Тут, серед гострих вершин і неприступних круч зводились сигнальні вежі і міцні укріплення, де несли свою пильну службу сторожові загони і шукали захисту від зовнішнього ворога в часи грізних потрясінь жителі прилеглих районів. Тільки в межах Хмельницької області відомо близько десятка городищ, які відрізняються розмірами, системою захисних споруд, соціальними, економічними та військовими функціями.
Найраніші із них появились в епоху раннього залізного віку і часто продовжували виконувати свою роль і в часи Київської Русі. Вони великі за площею, і мають складне фортифікаційне планування, в якому відбиті особливості військово-інженерної справи відповідної історичної доби, і були розраховані на тривалу оборону при великій кількості захисників і тимчасовому перебуванні населення і худоби. До таких городищ можуть бути віднесені Гуменецьке, Іванковецьке, Княжпольське та ін.

Гуменецьке городище займає площадку на вершині Кармалюкової гори загальною площею до 5 га. Північно-західна ділянка його виходить на круті обривисті скелі, де немає штучних захищень. Центральна ж частина оточена зі всіх сторін валом загальною протяжністю до 700 м. Конфігурація валу в плані нагадує поєднання двох фігур: трапеції і овалу. З напільного боку, крім основного, проходять ще два вали. Один з них - зразу ж біля першого, другий - за 100 м далі. Висота укріплень, там де простежується рів, іноді досягає 10 м із зовнішнього боку. Розвідковими археологічними роботами виявлено культурні залишки скіфського і давньоруського часів з фрагментами кераміки, знарядь праці, зброї, ювелірних виробів.

Городище біля с. Княжполя розміщене на високому мисовидному плато, яке підвищується над долиною метрів на 100. В плані воно має вигляд неправильного п'ятикутника. Захищене крутими схилами плато. Найбільш вразливою залишилась північна сторона, але укріплення споруджені по всьому периметру в 1100 м. Фортифікації краще збереглися на північному і східному напрямках. Так, північний вал на всьому 220-метровому відрізку підсилений ровом, їх спільна висота до 2-х метрів. Східні укріплення більш потужні, вони мають до 4-х метрів висоти.

Типово давньоруськими є городища в Карачківцях, Колубаївцях, Черчі й інших пунктах. Оборонні споруди цих пам'яток складаються, здебільшого, з одного дугоподібного чи кільцевого валу Лише в Колубаівцях зафіксовано додаткові укріплення із двох невеликих валів. Такі городища, як правило, були сторожовими форпостами, де перебувала варта.

Число археологічних старожитностей в зоні Товтрового кряжу досить значне. Тут, окрім городищ, є чимало поселень, курганів і інших пам'яток. Багато із них руйнується і назріла невідкладна проблема їх охорони Ці питання повинні вирішуватися комплексно, разом із заходами, направленими на організацію ландшафтно-ботанічних і інших заповідних зон. Наприклад, деякі із городищ, як Колубаївське, розташовані поблизу автотрас, інші, як Гуменецьке, входять в систему державних заказників. Все це створює оптимальні можливості для включення їх в туристичні маршрути з відповідним оглядом екскурсійними групами. 3 цією метою варто подумати над можливою науково-обгрунтованою реконструкцією давніх оборонних об'єктів, створенням виставочних павільйонів на їх території тощо. Це, при розумній організації, сприяло б збереженню пам'яток.

А. Ф. ГУЦАЛ,
м. Кам'янець-Подільський