To the main menu | to the history page | to the articles list

РЕВОЛЮЦІОНЕР, УЧЕНИЙ
ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ М.В. КРИЛЕНКА

В одному із залів історичного музею-заповідника експонується малюнок "Роту в бій не поведу!" На ньому зображено виступ революціонера-більшовика, представника ЦК РСДРП(б), голови комітету 11-ої армії Південно-Західного фронту Миколи Васильовича Криленка на з'їзді фронтовиків, який проходив у травні 1917 року в м. Кам'янці-Подільському, Криленко виступив проти Тимчасового уряду, що намагався продовжити грабіжницьку війну.

Так, з нашим містом пов'язана революційна діяльність одного із соратників Леніна, визначного державного і партійного діяча нашої країни, який належав до чудової когорти старої гвардії більшовиків.

Народився Микола Васильович у травні 1885 року на Смоленщині. Батьки входили до складу тієї частини інтелігенції Росії, яка виступала проти самодержавства, за вільні права людини. У 1904 році, навчаючись у Петербурзькому університеті, Микола Васильович стає одним із активних учасників студентського революційного руху. Цього ж року він вступив до РСДРП.

Під час революції 1905-1907 років Микола Васильович виступав на заводських мітингах, був одним із лідерів революційне настроєної молоді, очолював збройну боротьбу пітерського пролетаріату проти самодержавства, його не раз заарештовували. В 1907 році, уникаючи нового арешту, Криленко виїхав до Фінляндії. В еміграції Микола Васильович зустрічався з В.І. Леніним.

Лютнева буржуазно-демократична революція застала Криленка на Південно-Західному фронті, де він почав службу молодшим офіцером у 13-му Фінляндському стрілецькому полку. Над окопами замайоріли червоні знамена.

Тимчасовий уряд вирішив продовжувати наступ на фронті, щоб військовими успіхами закріпити свої позиції. Важлива роль у планах командування відводилась Південно-Західному фронту. Тут намічався головний удар. Тому для підготовки наступу було вирішено використати з'їзд фронтових делегатів, який відкрився 7 травня 1917 р. в Кам'янці-Подільському. На з'їзді Криленко виступив як представник ЦК РСДРП(б).

- Вихід для трудящих із тупика, в який завела країну буржуазія, є лише передача всієї влади в руки Рад, - говорив Криленко.
Виступ М.В. Криленка на з'їзді був надрукований в газеті "Солдатська правда" і широко розповсюджувався серед солдатів на всіх ділянках фронту.

У дні підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції Микола Васильович перебував у Петрограді. Він - у вирі революційних подій. На історичному II з'їзді Рад у Смольному 26 жовтня 1917 року поруч з В.І. Леніним в президії з'їзду був і Микола Васильович Криленко. Він увійшов до складу першого Радянського уряду, а в листопаді 1917 року Раднарком призначає М.В. Криленка Верховним Головнокомандуючим Збройними Силами Радянської Республіки.

З 1918 року Микола Васильович працював головою Верховного трибуналу при ВЦВК, прокурором республіки, а з 1936 року - наркомом юстиції СРСР.

На протязі багатьох років Микола Васильович завідував кафедрою кримінального права Московського інституту радянського права і читав курс лекцій студентам, викладав в інституті Червоної професури. Він написав 280 праць з радянського права. Особливо цінна його монографія, яка вийшла двома виданнями в 1934 і 1935 роках, "Ленін про суд і кримінальну політику".

Духовне багатство Миколи Васильовича поєднувалось з фізичною загартованістю. Він був заслуженим майстром спорту з альпінізму, шахістом, відмінним стрільцем-мисливцем.

Козлова Н.
Революціонер, учений. До 100-річчя з дня народження М.В, Криленка // Прапор Жовтня, 1985. - 14 травня.