Перейти у головне меню | на історичні дані | на статті

ПОЛЬСЬКИЙ ВЧЕНИЙ РОЗПОВІДАЄ...

Шимон Старовольський (1588-1656 рр.) був вченим надзвичайно широкого діапазону, твори якого, написані польською та латинською мовами, присвячені питанням історії, літератури, права, економіки, теології, військової справи тощо. Він походив з небагатої шляхетської сім'ї, отримав непогану освіту, замолоду був близький до відомого політичного і культурного діяча Речі Посполитої Яна Замойського. Після смерті останнього довгий час служив у різних українських, білоруських та литовських магнатів, зокрема. Острозьких. У 1608- 1612 рр. разом зі своїми вихованцями - князями К. та Я. Острозькими він побував у Німеччині, Бельгії, Франції, Іспанії та Італії. Пізніше здійснив ще 4 подорожі за кордон.

Чимало місця у творах Ш. Старовольського відводиться історії Київської Русі, опису українських земель, котрі були загарбані Річчю Посполитою, зокрема Поділля, а також Кам'янця-Подільського.

Попри деякі вади, які пояснюються класовими позиціями Старовольського, особливостями його світогляду, досить типового як на той час, відомості історика про Поділля та Кам'янець-Подільський ("золотий ключ до кордонів") мають значну цінність. Ці дані, вміщені в книзі Ш. Старовольського "Польща або опис стану Королівства Польського" (1632 рік).

Ось що, зокрема, писав Ш. Старовольський: "Далі надходить черга до Поділля... Якби воно могло б тішитися жаданим миром, як західні країни Європи, то напевно не мусило б заздрити родючості та багатству земель Італії чи Угорщини. Воно має мармур всіляких ґатунків та алебастр у різних місцинах. До складу Поділля входить три землі: кам'янецька, теребовельська і летичівська.

Кам'янець, місто з замком, сильно укріпленим і природою, і мистецтвом людських рук, знаходиться на північний схід від Львова, на відстані добрих 300 миль. Місто має двох біскупів; одного для католиків, а другого для вірмен. Цей народ (вірмени) для своєї користі найохочіше прибувають до Королівства польського і везуть до нас різні товари: частково з Персії, частково - з турецької держави, особливо чистокровних коней. Вірмени мають тут, як і в інших містах Русі, значних урядників і старшин (свого) роду, котрі від імені всіх (вірмен) урочисто присягають на вірність королеві та начальникові міста. Вони ж самі визначають кари за провинності своїх людей.

У двох милях від міста лежить замок Потоцьких, який називається Панівці. Він був наново забудований брацлавським воєводою Яном Потоцьким, знаменитим воїном наших часів." Місто уславилося під час турецького нападу, коли ми у 1621 р. мали з турками дуже тяжку війну під Хотином у Молдавії...

Це воєводство має трьох сенаторів, котрі входять до складу сенату Речі Посполитої: кам'янецького біскупа, подільського воєводу та кам'янецького каштеляна".

Мицик Ю.
Польський вчений розповідає ... // Прапор Жовтня, 1988. - 3 вересня.