Перейти у головне меню | на історичні дані | на статті

Геринович Володимир Олександрович

ГЕРИНОВИЧ Володимир Олександрович (1883, м. Соколь на Львівщині. - 7.07. 1949, Львів) - укр. географ, краєзнавець Поділля, доктор географ, наук, професор (з 1922), член Кам'янець-Под. наук, при УАН тов-ва (з 1925). Закінчив філос. ф-т Львів, ун-ту. (1909). Вчителював у Львові, Самборі, 1914 мобілізований в австро-угорську армію на фронти світ, війни, мав п'ять поранень. У 1918-19 працює референтом президента Укр. Нац. Ради Е. Петрушевича.

17. 07. 1919 разом з військами ЗУНР прибуває до Кам'янця-Под. і стає приват-доцентом держ. укр. ун-ту, в якому викладає географію. З 1921 обіймає посади декана ф-ту соціального виховання, з 1926 ректора Кам'янець-Под. ін-ту нар. освіти. За роки перебування у Кам'янці-Под. став організатором краєзнавчого руху, досліджував і популяризував у місцевій пресі і наук, виданнях геоморфологію, геологію, економ, географію, історію, археологію Кам'янеччини і Поділля загалом. На поч. червня 1926 взяв участь, як член рад. делегації в роботі Всеслов'янського конгресу географів і етнографів у Польщі. У вересні ц. р. був присутнім на відзначенні у Києві 80-річчя з дня народж. М. С. Грушевського. На рубежі 20-30-х pp. багато уваги приділяє геолого-мінералогічному вивченню Поділля. Творча діяльність Г. була перервана арештом 12. 12. 1932. На слідстві примушений визнати себе винним "за контррев. діяльність". З кінця грудня 1933 до 1946 перебував у концтаборах. У 1989 реабілітований.

Тв.: Нарис економічної географії України. Частина географічна. - Кам'янець на Поділлю, 1921. - Т. 1-2; Товтри Західного Поділля. - К.-П., 1930; Кам'янеччина. Ч. І. Природа. - К.-П., 1926; Ч. 2. Населення, його економ, діяльність. - К.-П., 1927; Природничі виробничі сили Кам'янеччини. - К.-П. 1930.-46 с.; До історії Кам'янець-Под. ін-ту нар. освіти. - К.-П., 1927 - 23 с.; Екскурсант Кам'янеччини. - К--П., 1928.- 104 с.; Кам'янець на Поділлі. // Краєзнавство. - Харків, 1930. - № 1-5. - С. 8-16; Стоянки неолітичної людини біля с. Велика Мукша Китайгородського р-ну на Кам'янеччині. // Зап. Кам.-Под. ін-ту нар. освіти. - К.-П., 1926.- Т. 1. - С. 14-17; Нововідкриті трипільські стоянки на Кам'янеччині. // Науковий збірник за рік 1926.-К., 1926.- С. З-6; Євреї в Кам'янці (До історії заселення Кам'янеччи-ни. // Краєзнавство. - 1929.- № 3-10. - С. 44-48; Вірмени у Кам'янці. // Краєзнавство. - 1928.-№ 1. - С. 20- 25.