Перейти у головне меню | на історичні дані | на статті

БУЧИНСЬКИЙ Петро Миколайович

(18. 02. 1852, с. Довжок у передмісті Кам'янця-Под. - 18. 09. 1927, Кам'янець-Под.) - укр. учений-природознавець, зоолог, біолог, заслуж. професор, голова Тов-ва подільськ. природодослідників і любителів природи (1911-1916), почес. член Кам.-Под. наук, при УАН тов-ва (з 1925). Закінчив 1870 Кам.-Под. гімназію. До 1876 навчався на медич., природнич. ф-тах Київ і Новорос. (Одеського) ун-тів. Учень І. І. Мечникова і І. М. Сеченова. До 1910 працював професором Одеськ. ун-ту, багато років був президентом Новорос. тов-ва природодослідників. У 1911 повернувся до Кам'янця-Под. і заснував в цьому ж році Тов-во Под. природодослідників і любителів природи, яке відіграло важливу роль в активізації краєзнавства. В 1917 очолив міську організацію партії кадетів. У 1918-20 - екстраорд. професор, декан фізико-мат. ф-ту Кам.-Под. держ. укр. уц-ту. В 1921-27 - професор, ректор Кам.-Под. ін-ту нар. освіти. Вивчав фауну, природу Поділля, розробив методики природничо-краєзнавч. досліджень.

Тв.:
Краткие указания по собираию растений и животных, а также к составлению соответ. коллекций. // Зап. общ-ва Под. естествоиспытателей и любителей природы.- К.-Л., 1912-Т. 1. - С. 17-60;
Экскурсия по Днестру в 1914 г. // Зап. общ-ва естест-воиспыт. - К.-П., 1915.- Т. III.

Бучинський Петро Миколайович. (1852-1927)

Подолянин, український вчений природознавець, зоолог, професор, голова Товариства подільських природодослідників (1911-1916), почесний член Кам'янець-Подільського наукового товариства (з 1925р.)

Народився 12.02.1852р. в с.Довжок Кам'янець-Подільського повіту в бідній польській родині. Після закінчення навчання в Кам'янець-Подільській гімназії (1871) вступає до Київського університету на медичний факультет. Проте невдовзі переходить на природничий відділ фізико-математичного факультету. Тут юнаку просто поталанило - він припався увазі відомому на той час професору Олександру Ковалевському - висококваліфікованому фахівцю із зоології безхребетних. В процесі навчання професор прищепив студенту потяг любові до цієї науки.

У 1874 році О.Ковалевський переходить на викладацьку роботу в Новоросійський університет (Одеса), куди пропонує перевестись і своєму учневі. В цей час тут працювали такі світила природничих наук як Ілля Мечников, Іван Сеченов.

В цій обстановці студент Бучинський під керівництвом О. Ковалєвського вивчає будову нервової системи хребетних тварин і кільчастих червів.

За цю наукову працю молодий дослідник отримує золоту медаль. У 1877 році закінчує університет і залишається у ньому на кафедрі зоології професорським стипендіатом. Через 14 років (1891) у Москві захищає кандидатську дисертацію, а через роки (1895рн.) - докторську у Варшаві. З 1899 року - ординарний професор на кафедрі зоології. Наукові дослідження автора присвячені вивченню ембріонального розвитку раків.

17 лютого 1911р. попечитель Одеського навчального округу розпорядився 59-річному вченому призначити пенсію - 3 тис. крб. на рік. В цьому ж році вчений переїжджає до Кам'янця-Подільського. Тут він з головою поринає в роботу, перед усім береться за створення Товариства подільських природодослідників і природолюбів. За 5 років діяльність Товариства (1911-1916) видано три томи наукових записок, у яких висвітлюються різні аспекти досліджень природознавського циклу Подільського краю(1912, 1913, 1915 рр), відкрито (1913) природничий музей Поділля, що налічував близько 8 тисяч експонатів, найбільшу в Україні орнітологічну колекцію (700 чучел птахів). Товариство також заснувало ботанічний сад, відкрило громадську бібліотеку, лекторій.

До складу Товариства входило близько 250 чоловік (1914 р.). Це були досить відомі як місцеві дослідники (Стефан Маковецький, Дмитро Боголєпов, Василь Храневич, краєзнавець Олександр Прусевич), так і вчені з Новоросійського університету, які вивчали природу Подільського краю (Володимир Ласкарьов)