To the main menu | to the history page | to the articles list

Звідки пішла назва ПОЛЬСЬКІ ФІЛЬВАРКИ

ПОЛЬСЬКІ ФІЛЬВАРКИ - назва північно-західної частини міста Кам'янця-Подільського. Розташовані на території, обмеженій на півдні і південному заході заворотами річки Смотрич, на південному заході - Біланівкою, на сході - Новим планом. Виникли вони, як і Руські фільварки, на початку XVI ст. на землях, виділених магістратом для польського населення міста, тому й називались Лядськими (від етноніма "ляд", "лях") або Польськими (від етноніма "поляки", "поляни західні"). Спочатку фільваркове господарство вів польський магістрат, але вже в XVII ст. тут почали селитися багаті міщани, які брали землі в оренду. Так поряд з господарськими будівлями польської общини виникали приватновласницькі житлові та інші приміщення. В цих господарствах працювали переважно селяни, яких за певну плату наймали або наділяли землею. На початку XVIII ст. вони були покріпачені.

Довгий час Польські фільварки мали вигляд окремих хуторів, безсистемно розкиданих в полі. Але вже в кінці XVIІІ ст. всі вільні ділянки земель, що примикали до річки Смотрич і старого поштового шляху, який вів на Проскурів (нині Хмельницький) через Нігин, були густо заселені. В 1795 р. тут налічувалось 452 жителі. Це, були міщани, селяни-кріпаки і колишні солдати з розформованих польських військових частин, які до другого поділу Польщі входили в гарнізон м. Кам'янця-Подільського. В 70-х роках XIX ст. у відповідності з новим "Міським положенням" всім жителям Польських фільварків були надані права міських жителів.

І. ГАРНАГА

Див. Сецинский Е. Исторические сведения про приходы и церкви Подольской епархии. Каменецкий уезд.