To the main menu | to the history page | to the articles list

Нові знахідки кам'яного віку

Археологічні дослідження на Поділлі ведуться вже понад 100 років. Музей Кам'янця-Подільського має як поодинокі знахідки з різних місць, так і невеличку колекцію виробів людей давнього кам'яного віку (палеоліту) з с.Сокола. Цю колекцію зібрав у 1945 р. М.Я. Рудинський - видатний радянський археолог.

Нещодавно наукова громадськість святкувала сторіччя з дня народження Михайла Яковича, який зробив великий внесок у вивчення первісної історії України. З відомих зараз 35 палеолітичних пунктів Хмельниччини він відкрив 11 у 1927-1932 рр. У цей час він працював у Києві, а у нас проводив розвідки.

Але пам'ятки руйнуються з часом. Так що треба і зараз оглядати їх, збирати нові надходження, поповнювати фонди нашого музею. До того ж, у післявоєнні роки в Подністров'ї проведені розкопки багатошарових стоянок, створена місцева колонка розвитку культури давньокам'яного віку в часі. І якщо свої довоєнні знахідки Михайло Якович був змушений порівнювати з пам'ятками Десни, то зараз ми маємо можливість зрівняти їх із добре датованими придністровськими виробами.

Ось із такою метою знову і знову збираємо ми давні знаряддя на місцях палеолітичних поселень. Так, я обстежила пункти Китайгород - 1, 2, З, які знайшов М. Я. Рудинський. Зараз тут на полі знайдені речі верхнього палеоліту (40-10 тис. р. тому). Це вироби з уламків кременцю-ядриша, заготовки для виготовлення знарядь, відходи виробництва. Є тут і знаряддя для обробки кістки - різці, і для обробки шкури тварини - скребачки.

У 1882 р. біля с. Студениці був відкритий перший на Поділлі пункт поселення людей кам'яної доби. На Білій горі було знайдено кам'яні знаряддя, а між горами Білою і Горошковою - костище, де були знайдені кістки викопних тварин. Зараз с. Студенидя затоплене водосховищем, але пункт на Білій горі ще височить над водою.

Ми неодноразово збирали тут знаряддя праці первісної людини. Ось недавно тут знайдені заготовки для крем'яних знарядь.
Пункт Сокіл-2 відкритий у 1947 р. видатним сучасним археологом зі Львова О.П. Чернишом. Він вивчає Подністров'я вже 40 років. У 1980 р. в Соколі над Дністром будували водонапірну станцію. Коли копали кар'єр для станції, мимохідь зруйнували і частину пам'ятки - поселення людини льодовикового періоду. Ми почали тут у 1985 р. невеличкі розкопки. Очевидно, це буде цікава пам'ятка, бо разом з кам'яними знаряддями тут трапляються і кістки викопних тварин, на яких полювали наші давні предки. З глини кар'єру вимило ще 60 кам'яних виробів давніх мешканців. Є тут і знаряддя - це різці, скребачки, рублячі знаряддя.

Місця, де зустрічаються знаряддя праці палеоліту, - це цінні пам'ятки періоду існування первісних відносин у нашому краї. Більша частина стоянок руйнується і під час оранки, і при розробці кар'єрів, копанні ям. Щоб історія нашого краю була багатою, змістовною, красномовною, треба збирати по крупинках відомості про сліди життя і діяльності людей всіх епох, зберігати пам'ятки давнини і старовини.

Кучугура Л.
Нові знахідки кам'яного віку // Прапор Жовтня, 1988. - 20 серпня.