To the main menu | to the history page | to the articles list

[ на головну сторінку ] [ законодавство ] [ реєстри ] [ краєзнавство ] [ архітектура ] [ історія ] [ мистецтво ]

історія / дослідження

Сергій Білокінь

ВИХОВАНЦІ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ
В УНІВЕРСИТЕТІ СВ. ВОЛОДИМИРА

(Із циклу "Покоління М. Грушевського")

Як показує практика, зіставлення формалізованої історичної фактографіі, наприклад вивчення списків осіб, приводить до цікавих, об'єктивно передумовлених результатів(1). Жорстке визначення ознаки, за якою складається список, забезпечує високу точність обрахунку. Список розстріляних за певним протоколом, список випускників певної гімназії або ж університету того чи іншого року, членів Спілки письменників на той чи той рік, зрештою, будь-який інший подібний не можуть мати варіантів. Їхній числовий вираз однозначний. Якщо ж наповнення запису одноманітне, себто дібрано відповіді на ті самі питання заздалегідь продуманої анкети, такі списки надаються до математичної обробки. Легко визначити, скільки навчалося дворян, скільки між них православних і скільки римо-католиків, як змінюються ці показники протягом якогось часу, як виглядають вони в однорідних групах населення і таке інше.

Студії документації про надання в Університеті св.Володимира першого Президента України академіка Михайла Грушевського, зокрема студентських списків, навели на думку, що такий список характеризує ціле його покоління. Генерація, яка взяла найактивнішу участь у подіях часів Визвольних Змагань. Обробка архівної справи може вести дослідника у двох напрямах. 3 одного боку, такий матеріал дає певний зріз суспільства, що ввійшло потім у революцію. Перегляд матеріалу за цим зрізом, як потім з'ясувалося, виявив крайню ментальну й групову несталість українського суспільства, що не могло не спричинитися до соціального конфлікту. З другого боку, цей матеріал може визначити рівень персоналій, дальше добирання відомостей про яких сприятиме створенню словника місцевих діячів. Для XIX століття університетська освіта визначає доволі високий інтелектуальний ценз. Добір осіб за цим критерієм безумовно об'єктивний, а дальше наповнення списку біографічними відомостями виявить частку соціальної еліти - хто з цих людей на які вийшов позиції того самого 1917 року. Нічого й казати, що ці висновки матимуть безперечну історичну вартість.

За основу наших розважань узято список студентів Університету за осінній семестр 1886 року, коли М.Грушевський щойно вступив на історично-філологічний факультет2. Уже найперший підрахунок студентів за факультетами показав крайню нерівномірність розподілу юнацтва за національностями (віровизнанням). Якщо на історично-філологічному православних було 1 ЗО із 150 (86,67%), то на фізико-математичний їх вступило виразно менше - 255 із 319 (79,93%), на юридичний - 372 з 567 (65,60%), а на медичний-лише 519 з 949 (54,68%). Вкрай нерівномірно розподіляються студенти за гімназіями, які вони закінчили. І якщо передусім це свідчить про різну потужність окремих навчальних закладів, то поготів - про різну інтелектуальну напругу в окремих регіонах. Найсильнішими виглядають перша, друга й третя київські, далі чернігівська й житомирська гімназії, і якщо брак випускників, скажімо, феодосійської гімназії пояснюється близкістю Новоросійського університету в Одесі, а дуже мала кількість випускників гімназії харківської - наявністю університету в тому самому місті, то як можна пояснити те, що лише один-єдиний вихованець білоцерківської гімназії (Анатолій Левитський) вступив на фізико-математичний факультет? Хіба це не характеризує рівень розумового життя в старій Білій Церкві?

Кам'янець-Подільська гімназія займає поміж іншими якесь середнє місце. Серед її вихованців - студентів Київського університету - вражає зовсім малий відсоток українців, що краще за будь-які аргументи вказує на їхнє підрядне, упосліджене становище в імперії. Характерно, що римо-католики в Кам'янці були представлені здебільшого дворянами, отже, як і в XVII столітті, українці з національної категорії перетворювались ледь не в соціальну. Хіба, далі, не дивно, що 47,8% кам'янчан вступили на медичний факультет, тоді як юридичний обрали тільки 38,9%, фізико-математичний - 12,2%, а історично-філологічний - лише 1,1%, себто одна особа з 90? Чи не говорить це про явну ментальну неоднорідність кам'янець-подільських гімназистів, а відтак місцевого громадянства?

Краєзнавці можуть продовжити в обидва боки - як назад, так і вперед - запропонований нижче список, простежити подальшу долю тих, хто 1886 року були юнаками, і з'ясувати, зокрема, чи багато кам'янчан, здобувши в Києві вищу освіту, повернулися згодом до своєї малої батьківщини. Ще цікавіше, якою мірою політичні пертурбації XX століття змінили особовий склад міського населення, чи багато студентів минулого мають у сучасному Кам'янці нащадків, - це можна простежити тільки на місці. Можна припустити, що вивченість людності старого Кам'янця-Подільського, як не рахувати всеукраїнської знаменитості - Модеста Левицького, доволі низька. Тим корисніше складання таких переліків.

Історично-філологічний факультет

Поль Адам Вільгельмович.
*1864. Лютеранин. Син іноземця. Вступив 1883. Студент 3 семестру. Арк. 13 зв.

Фізико-математичний факультет

Розряд природничих наук

Абиняков Микола Іринархович.
* 1865. Православний. Дворянин. Вступив 1885. Студент 3 семестру. Арк. 23 зв.

Бузня Олександр Миколайович.
* 1860. Православний. Дворянин. Вступив 1885. Студент 5 семестру. Арк. 21 зв.

Стемповський Петро Губертович.
* 1865. Римо-католик. Дворянин. Вступив 1885. Студент 2 семестру. Арк. 25 зв.

Столинський Станіслав Тадейович.
* 1865. Римо-католик. Син чиновника. Вступив 1882. Студент 4 семестру. Арк. 22 зв.

Розряд математичних наук

Гейнсдорф Михайло Юстинович.
* 1868. Православний. Дворянин. Вступив 1886. Студент 1 семестру. Арк. 48 зв.

Денбський Микола Феліксович.
* 1865. Православний. Син чиновника. Вступив 1885. Студент 4 семестру. Арк. 39 зв.

Пантелеймонов Василь Миколайович.
* 1867. Православний. Син чиновника. Вступив 1886. Студент 1 семестру. Арк. 50 зв.

Подковинський Сигізмунд Гвідонович.
* 1866. Римо-католик. Дворянин. Вступив 1886. Студент 1 семестру. Арк. 50 зв.

Пржестржельський Йосиф Ромуальдович.
* 1868. Римо-католик. Дворянин. Вступив 1886. Студент 1 семестру. Арк. 50 зв.

Скибицький Михайло Анатолійович.
* 1867. Православний. Дворянин. Вступив 1885. Студент 4 семестру. Арк. 40 зв.

Тарасинькевич Володимир їларіонович.
* 1886. Православний. Син священика. Вступив 1885. Студент 4 семестру. Арк. 41 зв.

Юридичний факультет

Білозерський Микола Миколайович.
* 1860. Православний. Дворянин. Вступив 1882. Студент 7 семестру. Арк. 60 зв.

Боруховський Цезарій Северинович.
* 1863. Римо-католик. Дворянин. Вступив 1882. Студент 6 семестру. Арк. 61 зв.

Вайслович Йосель Шмульович.
* 1858. Юдей. Син купця 2 гільдії. Вступив 1881. Студент 8 семестру. Арк. 54 зв.

Вістлінг Карл-Вільгельм Карлович.
* 1865. Римо-католик. Саксонський підданий. Вступив 1885. Студент 4 семестру. Арк. 72 зв.

Гершунов Алтер-Пін Лейзорович.
* 1864. Юдей. Син купця. Вступив 1885. Студент 2 семестру. Арк. 92 зв.

Голубовський Василь Васильович.
* 1864. Православний. Дворянин. 1884 перевівся з Харківського університету. Студент 1 семестру. Арк. 97 зв.

Ґрязнов Іван Петрович.
* 1867. Православний. Син чиновника. Вступив 1885. Студент 2 семестру. Арк. 92 зв.

Доко Микола Дмитрович.
* 1864. Православний. Грецький підданий, Вступив 1886. Студент 1 семестру. Арк. 98. зв.

Загорський Антон [Титович].
* 1863. Православний. Дворянин, син штабс-капітана. 1885 перевівся з Московського університету. Студент 1 семестру. Арк. 99 зв., 188 зв.

Зембницький Віктор Миколайович.
* 1864. Православний. Син чиновника. Вступив 1885. Студент 1 семестру. Арк. 99 зв.

Кишка Дмитро Онуфрійович.
* 1861. Православний. Міщанин. Вступив 1883. Студент 6 семестру. Арк. 64 зв.

Ковесников Михайло Михайлович.
* 1865. Православний. Дворянин. Вступив 1883. Студент 1 семестру. Арк. 100 зв.

Ландау Хаїм Йосельович.
*1861 Юдей. Міщанин. Вступив 1885.Студент 2 семестру. Арк. 93 зв.

Левецький Альбін Іполитовш.
* 1865. Римо-католик. Дворянин. Вступив 1885. Студент 3 семестру Арк. 85 зв.

Маковський Ісидор Станіславович.
* 1863. Римо-католик. Дворянин. Вступив 1882. Студент 6 семестру. Арк. 65 зв.

Манолі Микола Олександрович.
* 1861. Православний. Дворянин. Вступив 1885. Студент 4 семестру Арк. 76 зв.

Матеранський Микола Олександрович.
* 1864. Православний. Син чиновника. Вступив 1886. Студент 1 семестру. Арк. 102 зв.

Мединський Олександр Дем'янович.
* 1865. Православний. Син чиновника. Вступив 1884. Студент З семестру. Арк. 85 зв.

Мончинський Василь Полікарпович.
* 1866. Православний. Син священика. Вступив 1886. Студент І местру. Арк. 103 зв.

Орєхов Василь Дмитрович.
* 1863. Православний. Дворянин. Вступив 1883. Студент 4 семестру Арк. 76 зв.

Орєхов Петро Дмитрович.
* Православний. Дворянин. Вступив 1885. Студент 4 семестру. Арк. 76 зв.

Папроцький Рафаїл Костянтинович.
* 1862. Римо-католик. Дворянин. Вступив 1885. Студент 3 семестру. Арк. 86 зв.

Ржевуцький Георгій Андрійович
* 1863. Православний. Син чиновника. Вступив 1883. Студент 2 семестру. Арк. 93 зв.

Смеречинський Володимир Матвійович.
* 1865, Православний. Дворянин. Вступив 1886. Студенті 1 семестру. Арк.106 зв.

Собичевський Володимир Олександрович.
* 1865. Православний. Дворянин. Вступив 1885. Студент З семестру. Арк. 89 зв.

Собичевський Георгій Олександрович.
* 1866. Православний. Дворянин. Вступив 1885. Студент 5 семестру. Арк. 89 зв.

Столинський Броніслав Тадейович.
* 1862. Римо-католик. Син чиновника. 1883 перевівся з Новоросійського університету. Студент 8 семестру. Арк. 59 зв.

Стройновський Антон-Проспер-Йосиф Агатонович.
* 1864. Римо-католик. Дворянин. Вступив 1885. Студент 3 семестру. Арк. 89 зв.

Струменський Костянтин Євгенович.
* 1865. Православний, Син священика. Вступив 1886. Студент 4 семестру. Арк. 78 зв.

Тлустовський Михайло.
* 1863. Православний. Син чиновника. Вступив 1886. Студент 1 семестру. Арк. 106 зв.

Филипович Еразм-Сигізмунд Йосифович.
* 1863. Римо-католик. Дворянин. Вступив 1886. Студент 1 семестру. Арк. 106 зв.

Чекерський Леонід Ігорович.
* 1864. Православний. Син чиновника. Вступив 1885. Студент 4 семестру. Арк. 78 зв.

Шиманський Антонін Опанасович.
* 1864. Православний. Син священика. Вступив 1885. Студент 4 семестру. Арк. 78 зв.

Шульминський Олександр Павлович.
* 1862. Римо-католик. Міщанин. Вступив 1885. Студент 4 семестру. Арк. 78 зв.

Яржимовський Владислав Йосифович.
* 1867. Римо-католик. Дворянин. Вступив 1886. Студент 1 семестру. Арк. 106 зв.


[ на головну сторінку ] [ законодавство ] [ реєстри ] [ краєзнавство ] [ архітектура ] [ історія ] [ мистецтво ]