To the main menu | to the history page | to the articles list

ГЕРБИ В ПАМ'ЯТКАХ АРХІТЕКТУРИ

Чудові пам'ятки архітектури Кам'янця-Подільського створювалися руками народних майстрів, їх прикрашали розписами, різьбою та скульптурою. У минулому столітті з витворами мистецтва була тісно пов'язана геральдика. Замки вельмож, церковні та громадські споруди, надгробні пам'ятники і тріумфальні ворота багаті на геральдичні зображення, їх можна побачити на фронтонах будівель у вигляді ліплення, на вітражах, у фресковому розписі, на стелах і стінах.

Близько двадцяти п'яти зображень гербів збереглося в архітектурних пам'ятках міста. Більшість їх майстерно вирізьблена на білокам'яних плитах. Є з-поміж них ліпні.

Велику групу становлять територіальні та державні герби. Найбільше - Подільського воєводства: сяюче сонце з людським обличчям. Герб зображений на фронтоні ратуші, на стовпі по Старопоштовому спуску та на стіні Домініканського костьолу. На плиті, знятій з Польської брами, поряд зображені герби Литовського князівства "Погонь" та Польського королівства. Вони свідчать про тяжкий період в історії Поділля XIV-XVIII століть, коли населення краю страждало від соціального та національного гноблення з боку литовських та польських феодалів. У 1793 році сталася велика подія в житті подолян. Вони увійшли до складу Росії. Герб Російської імперії знаходимо на одному з стовпів по Старопоштовому спуску.

Соціальне і національне гноблення населення Поділля супроводжувалося насадженням католицизму. Польські шляхетські родини виділяли величезні кошти на спорудження костьолів і монастирів. Часто вони зображували на цих спорудах свої герби. Є такі й на кам'янецьких будівлях.

Вивчення гербів корисне для дослідників історії та архітектури міста. Вони є своєрідними паспортами пам'яток: коли побудовані, хто дав кошти на спорудження тощо. Герби підтверджують дані архівних та літературних документів або доповнюють їх, служать орієнтиром для цілеспрямованого пошуку. Мають вони і певну художньо-естетичну цінність - прикрашають архітектурні споруди.

Осетрова Г.
Герби в пам'ятках архітектури // Радянське Поділля, 1986. - 6 червня.

Читайте також про герб Кам'янця та Подільської губернії