To the main menu | to the history page | to the articles list

[ на головну сторінку ] [ законодавство ] [ реєстри ] [ краєзнавство ] [ архітектура ] [ історія ] [ мистецтво ]

краєзнавство / заповідники / Фенцур / "Кам'янець" / стор. 2

Камендантська башта. XVI-XVII ст. Двоярусна на кам'яному мурі. Використовувалась як дозорна і як вузол оборони на шляху, що вів до міста.За техніко-економічними розрахунками, загальна вартість робіт з реставрації наявних у заповіднику пам'яток архітектури становить 76,5 млн. грн. Це лише 8 відсотків від вартості загального обсягу робіт. Тому з метою активізації реставрації та відбудови пам'яток передбачено активніше залучати інвесторів на пільгових засадах, з поступовою передачею пам'яток у довгострокове безоплатне користування з умовою завершення реставраційних робіт власним коштом і використання будівель для обслуговування туристів.

1992 року дирекція заповідника розробила Програму першої черги комплексної реконструкції Старого міста, а 1994-го - Програму його впорядкування (зі зведеним кошторисно-фінансовим розрахунком робіт першої черги до 2000 року), погоджену з головою Держкоммістобудування України.

Згідно з концепцією розвитку заповідника, зруйновані історичні будинки відбудовують відповідно до спеціального положення, затвердженого рішенням міськвиконкому 1992 року. За цей час дано дозвіл на відбудову 21 замовникові. На жаль, стримує активність замовників ще недосконала фінансово-податкова політика держави й непевні гарантії щодо збереження права власності на будівлю.

Поцінувавши значення культурної спадщини міста, сесія міської ради в грудні 1996 року затвердила "Основні заходи щодо комплексного розвитку Старого міста", в яких туризм визнано за пріоритетний напрям.

1998 року Київський інститут НДІПмістобудування опрацював "Програму перспективного розвитку заповідника", яка стала основою для складання "Комплексної програми розвитку Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець", затвердженої постановою Кабінету Міністрів у березні 1999 року. Відповідні обласну й міську програми з визначеними обсягами і джерелами фінансування схвалено сесіями обласної і міської рад. Орієнтовна вартість робіт першої черги до 2005 року становить 15 млн. гривень при загальній вартості всіх робіт, пов'язаних з упорядкуванням заповідника, близько 145 млн. гривень.

На розвиток цих загальних документів 1999 року ДНДІТІАМ опрацював розраховану на 11 років "Перспективну програму консерваційних і реставраційних робіт по комплексу Старого й Нового замків", погоджену Держбудом України й Міністерством культури і мистецтв України 2000 року.

Здійснити накреслене можна при комплексному підході й спільних діях відповідних профільних установ на загальнодержавному і місцевому рівнях, з шиpоким залученням на пільгових умовах недержавних структур.

Дирекція заповідника з 1995 року співпрацює з істориками Вищої педагогічної школи Інституту історії та архітектурним відділенням Краківської політехніки. У Кам'янці-Подільському й Кракові проведено дві науково-практичні конференції на тему "Історія Кам'янця та околиць". Уже кілька років триває плідна співпраця український і польських фахівців у дослідженні й реставрації Замкового мосту.

1999 року за поданням Держбуду України Замковий міст включено до Списку 100 пам'яток світу, яким загрожує руйнація. Ними опікується міжнародний фонд "World Monuments Watch" (Нью-Йорк).

Тенчинська башта.За активної підтримки Польського національного комітету ІКОМОСу й Держбуду України Національна комісія України у справах ЮНЕСКО ще 1996 року передала до штаб-квартири ЮНЕСКО в Парижі матеріали на включення Старого міста кандидатом до Списку всесвітньої культурної спадщини. 2001 року в Кам'янці-Подільському відбудеться міжнародна конференція ІКОМОСу, в центрі уваги якої буде визначення цінності історико-архітектурного середовища Старого міста. Після конференції буде завершено підготовку матеріалів для остаточного включення Кам'янця до Списку Всесвітньої спадщини. Такий міжнародний статус сприятиме поширенню інформації про наше місто за кордоном, привабить туристів, зумовить збільшення інвестицій. А це своєю чергою зобов'яже і дирекцію заповідника, і міську раду, і мешканців міста краще дбати про збереження своєї історико-культурної спадщини.


ПУ № 3-4 2000 р.


[ на головну сторінку ] [ законодавство ] [ реєстри ] [ краєзнавство ] [ архітектура ] [ історія ] [ мистецтво ]