To the main menu | to the history page | to the articles list

Г. ХОТЮН, директор історичного музею-заповідника.
Л. ПОПОВ, старий комуніст.
"Прапор Жовтня", 13 серпня 1962 р.

ДЕКАБРИСТИ

Володимир Ілліч Ленін високо оцінював діяльність декабристів. В статті "Пам'яти Герцена", визначаючи періодизацію революційного руху від декабристів, він писав: "Ми бачимо ясно три покоління, три класи, які діяли в російській революції. Спочатку - дворяни і поміщики, декабристи і Герцен. Вузьке коло цих революціонерів. Дуже далекі вони від народу. Але їх справа не пропала..."

Кам'янець-Подільський був містом, в якому почав свою діяльність один з відомих декабристів Володимир Федосійович Раєвський - друг Пестеля, Орлова і Пушкіна, непримиренний борець з самодержавством і кріпацтвом. Це його Пушкін ще в 1819 році в записці Жуковському називає "Раєвський - слава наших днів". Це йому першому з декабристів, ув'язненому в тюрму в 1822 році, у відповідь на його "Послання до друзів", поет направив полум'яну віршовану відповідь "Послання в Сибір". Це його, Раєвського, попереджав Пушкін про загрозу арешту, а потім написав сердечно в коротенькій записці: "Прощай і люби мене".

... Почалась велика визвольна війна 1812 року. Під час неї Раевський у 17 років, за відвагу у битві під Бородіном, був нагороджений золотою шаблею "За хоробрість", а потім орденом і медаллю.

Після повернення з походів Раєвський був призначений в одну з частин 2-ї армії, яка розташувалась в м. Кам'янці-Подільському. По особистому свідченню Раєвського, "закордонне життя відкривало перед здивованими очима нові, величезні горизонти і всю глибину наших внутрішніх невпорядкованостей: гніт кріпосного права, приниження особи, жорстокість нравів, з'єднану з неуцтвом... Армія, розбещена перемогою і славою, замість обіцяних нагород і льгот, підкорилась нечуваному гніту. Військові поселення... такі начальники, як Рот, Желтухін і десятки інших, забивали солдатів під палками; бойових офіцерів витісняли із служби, нові набори... виявляли глухе нарікання..."

Безперечно, Раєвський під час перебування в Кам'янці-Подільському знав про діяльність Устима Кар-малюка і широкий селянський рух проти поміщиків. Це мало певний вплив на майбутнього декабриста. Під керівництвом Раєвського в м.Кам'янці-Подільському у 1816 році був організований один з перших таємних гуртків "Залізні перстні", який проводив політичну і культурну роботу серед солдатів, відкривав їм очі на їх безправне становище, боровся проти проявів аракчеївщини у гарнізоні. Як знак нерозривного зв'язку, члени гуртка носили залізні перстні. В 1821 році Раєвський був арештований. Шість років просидів у тюрмі, піддаючись допитам і катуванню, а у 1827 році, позбавлений усіх чинів, орденів і звання, був висланий в Сибір.

Після 30 років заслання в 1856 році Раєвському по амністії було дозволено повернутися у центральну Росію. Але, не бажаючи скористатися "царською милістю", після недовгого перебування на батьківщині, Раєвський знову повернувся до Сибіру, де і жив до самої смерті в 1876 році.

Таким чином, Кам'янець-Подільський може по праву рахуватися містом, де почав свою діяльність один з видатних декабристів Раєвський, де був організований один з перших революційних гуртків.

Про погляди непримиренного ворога самодержавства Раєвського яскраво говорить його послання "До друзів" з Тираспільської тюрми:

Пора друзья, пора
воззвать
Из мрака век полночной славы,
Царя народа дух и нравы
И те священны времена,
Когда гремело наше вече
И сокрушало издалеча
Царей кичливых рамена...

Це від імені засланих у Сибір декабристів, в тому числі і Раєвського, на послания Пушкіна декабристам Одоєвський відповів полум'яними віршами: "Из Искры возгорится пламя". Цей рядок через багато років був поставлений В. І. Леніним епіграфом до першої загальноросійської революційної газети "Искра".