To the main menu | to the history page | to the articles list

Читайте у "Хроніці"

У четвертому номері журналу "Жовтень" цього року опублікована "Кам'янецька хроніка, складена Агопом, доповнена і продовжена його рідним братом Аксентом". У написанні хроніки брало участь декілька поколінь "переписувачів каліграфів" з Кам'янця. Агоп і Аксент були онуками кам'янецького війта Ованеса, батько їх, Киркор, тривалий час служив писарем у вірменській общині, був війтом.

"Кам'янецька хроніка" охоплює події з 1430 по 1652 рр з історії України, Молдавії і Румунії, багато з яких мають першорядне значення. "Жовтень" публікує частину "хроніки", яка охоплює період з січня 1620 р по вересень 1621 р. Увага хронікера зосереджена на Хотинській війні, події якої викладаються послідовно і досить докладно майже день у день. Автор цієї частини Аксент був безпосереднім свідком цих подій, виконуючи обов'язки перекладача у польському таборі. За його власними словами: "...я, Аксент, який пише все, був там і бачив на власні очі, а чого гаразд не бачив, то, перш ніж писати, добре розвідав".

Публікація "Кам'янецької хроніки", списки якої зберігаються в Національній бібліотеці в Парижі (короткий) і у Бібліотеці мхитаристів у Венеції (повний) дасть можливість усім, хто цікавиться історією міста та краю, поповнити свої знання новими фактами.

Дроздовська Г.
Читайте у "Хроніці" // Прапор Жовтня, 1985. - 30 листопада.