To the main menu | to the history page | to the articles list

Подільське.

Городище розташовано на південніше від с.Подільське Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, на високому, примикаючоу до плато мису. Вперше це городищу було введено в літературу Є.Сіцінським. Розвідкові роботи на ньому були проведені в 1978 р. А.Ф.Гуцалом.31

З західного боку мис огороджений глибоким каньоном струмка Жванчик, з східної - яром. З напільного боку були споруджені три паралельні дугоподібні вали та рови. На теперішній день, непошкодженим залишається лише середній вал. Його довжина біля 200 м., ширина основи - 7-8 м., висота разом з ровом 1,8 - 2,1 м. Стратиграфія розрізу валу досить цікава. В двох місцях виступає сильно перепалена до червоного коліру шар рихлої глини. Перший з них залягає на материку, другий - ближче до гребня. З зовнішнього боку вал викладений камінням. В цілому ж насип складається з грунтового сумішку сірого, жовто-коричневого та біловатих відтінків.

Два інших вали відрізані від середнього (до півночі та півдня від нього) на 50-60 м. Загальна площа трикутника, яка входить в городище досягає 5 га. Археологічний матеріал датує дане городище ХІІ-ХІІІ ст.32

Примітки

31. Фонд археологічної лабораторії Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. - Каменец-Подольский р-н. - №52.
32. Фонд археологічної лабораторії Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. - Каменец-Подольский р-н. - №172.