To the main menu | to the history page | to the articles list

Княжпіль.

Пам'ятник знаходиться в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області в межах с.Княжпіль. Городище розташовано при злиті річок Гниловодка і Тернавка, в урочищі Городисько. Вперше дане городище було введено в літератуту Є.Сіцинським, обстежено в 1988 р. А.Ф.Гуцалом. В плані воно має вигляд неправильного п'ятикутника, з чотирьох сторін виходячого до обривів на південний-схід, схід, захід та піденний-захід. Городище захищено природніми крутими, а місцями обривистими схилами плато. Найбільш ураженою залишалась тільки північний напільний бік. Однак укріплення споруджені по всьому периметру, який складає 110 м., а загальна площа городища - біля 5 га.

Фортифікації найкраще всього збереглись на північному та східному ділянках городища. Так, північний вал на всій 220-ти метровій протяженості посилений ровом. Загальна висота їх до 2-х м. Східний вал досягає в довжину 140 м., він плавно переходить в південно-східне укріплення; яке являло собою вал висотою 0,8-1,2 м. Майже такий вигляд мають оборонні споруди з заходу та південного заходу.
При шурфовці в декільках місцях було відкрито культурний шар потужністю до 15-25 см., в якому містилися вкраплення обмазки, невиразні уламки кераміки.30 За археологічним матеріалом городище датується ХІІ-ХІІІ ст.

Примітки

30. Раппопорт П.А. Военное зодчество западно-русских земель Х-ХІV вв. - С. 19.