To the main menu | to the history page | to the articles list

Княгинин.

Дане городище знаходиться в межах с.Княгинин Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Воно розташоване в південно-західній околиці села в урочищі Городисько на мису, утвореному лівим берегом р.Жванчик і великим яром. Вперше Княгининське городище було введено в літературу Є.Сіцинським, обстежено в 1980 р. А.Ф.Гуцалом. Дане укріплення захищене с трьох сторін (східної, південної та західної) крутими, а місцями навіть обривистими схилами мису, а з напільного (північного) боку - трьома лініями укріплень, які складались з валів та ровів. Перший зовнішній вал досягає разом з ровом 2,5-3 м. в висоту. Він тягнеться з сходу на захід, дещо звертаючи і постутово зменшується до півдня, виходить до обриву. Середній вал з ровом знаходиться на 40 м. південніше першого. В плані він дугоподібний з кінцями, повенутими до півдня, його висота з ровом - 3-3,5 м. Третій вал з ровом знаходиться в 85 м. від другого. Він порівнянно невеликий - до 1,2 м. в висоту разом з ровом. Насипи валів споруджені з землі, світлої глини та мілкого каміння. Вали перерізають найбільш вузьку частину мису. Плащадка за валами дещо розширюється і досягає 45 м. в ширину і 120 м. в довжину.33

За типологією, Княгининське городище відноситься до феодальних фортець. Так, це городище має свій дитиниць і посад. Також, до наших днів дійшла легенда про назву села Княгинин, з якої випливає, що вона пішла від однієї княгині, яка проживала колись на даному городищі.

Щодо датування городища, то його утворення і функціонування дуже важко визначити. Справа в тому, що на городищі було відкрито культурний шар трипільського, скіфського та давньоруського часів, під час проведення автором цієї роботи розвідкових робіт, було зібрано давньоруську кераміку, серед траплялись фрагменти ліпної. Це дає підставу датувати дане городище приблизно Х-ХІІ ст.

Примітки

33. Фонд археологічної лабораторії Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. - Каменец-Подольский р-н. - №172.