To the main menu | to the history page | to the articles list

Гринчук.

Городище Гринчук знаходиться поблизу с.Гринчук Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. На протязі 1974-1975, 1977 рр. Тут були проведені археологічні роботи під керівництвом С.П.Пачкової24 та Є.В.Яковенко. Воно займає мис на плато високого лівого берега Дністра, при виході до берега невеликого яру. Площадка має приблизна трикутну форму і захищена з напільного боку дугоподібним валом висотою до 1,7 м. Розкопки валу показали, що він був споруджений на місці природнього підвишення. В західній частині городища на валу було відкрито залишки кріпостної вежі25, що нам дає підставу стверджувати, що Гринчуцьке городище відноситься до типу сторожових фортець. Перед валом простежуються залишки заплившого рову. Слабки сліди валів збереглись також і вздовж бокових сторін городища: очевидно, спочатку вал оточував площадку по всьому периметру, хоч з напільного боку він був значно вищим чим з інших сторін. Площадка трохи понижується на схід. ЇЇ розмір: довжина - 60 м., найбільша ширина 35 м.26

Під час робіт було відкрито: рештки заглиблених жител, печей, сліди ковальського виробництва, різні речі, які дають змогу датувати це городище ХІІ-ХІІІ ст.27 Проте, під час власних археологічних розвідок було зафіксовано кераміку на цьому городищі, яка датується Х ст. Тому, ймовірно Гринчуцьке городище було засноване у Х і продовживало діяти по ХІІІ ст.

Примітки

24. Пачкова С.П. Давньоруське городище в с.Гринчук на Середньому Дністрі // Археологія. - №32. - С. 78-96.
25. Фонд археологічної лабораторії Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. - К-П. р-н. - №52.
26. Раппопорт П.А. Военное зодчество западно-русских земель Х-ХІV вв. - С.17.
27. Винокур І.С., Гуцал А.Ф., Пеняк С.І., Тимощук Б.О., Якубовський В.І. Довідник з археології України. Хмельницька, Чернівецька, Закарпатська області. - С. 46.