Перейти у головне меню | на історичні дані | до списку сіл району | показати на карті

Смотрич
(до 7.03.1946 р. Татариски)

Див. Сіцінський Ю.А. Археологічна карта Подільської губернії

До села Смотрич приєднано або включено в його смугу с. Кубачівка.

Джерело: Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ. Том 2.
- Видавництво політичної літератури України. - К.: 1969. - 632 С. - с.484-488.