Перейти у головне меню | на історичні дані | до списку сіл району | показати на карті

ОРИНИН

На територiї села виявлено залишки п оселень трiпiльської та черняхiвської культур, а також давньоруське городище XII-XIII столiть.
Назва села походить, мабудь, вiд дохристияньського iменi Ярина (Орина), яке означало "сильний","швидкий", а також "весняний". Початковою назвою було, певно, Яринин Двiр.
Вперше село згадується в iсторичних документах за 1474 рiк. Того року "старая кость русская Кердеи Оринине", що перейшли на службу до польської корони, збудували в селi костьол.На початку XVI ст. Оринин був уже чималим поселенням. Його власники 1506 року дiстали право збирати мито за проїзд мостом через рiчку Жванчик. Протягом XVI-XVII ст. Оринин зазнавав частих нападiв турецьких i татарських завойовникiв. У 1618 роцi тут сталася битва мiж вiйськом польського гетьмана С.Жолкевського i турецько-татарською армiєю. Жолкевськiй зазнав поразки i вiдступив, а переможцi пограбували i спалили Оринин.
Тут стояло табором селянсько-козацьке вiйсько: вперше у 1650 роцi коли Б.Хмельницький повертався з Молдавiї, вдруге у 1653 роцi-перед Жванецькою битвою.
Вiдродження села почалося тiльки у першому десятирiччi XVIII ст. За привiлеєм наданим Оринiну 1701 року, в ньому щороку проводився ярмарок, щонедiлi збирались базари. У 1780 роцi Оринин перетворився на мiстечко i налiчував 73 двори. Увiйшовши до складу Росiї 1793 р., Оринин стає волосним центром. Однокласне народне училище вiдкрито 1894 року, а в 1908 роцi перетворене на двокласне.

Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька область. - К., 1971.

Див. Сіцінський Ю.А. Археологічна карта Подільської губернії

Див. Сіцінський Є. Історичні відомості про приходи і церкви Подільської єпархії. Кам'янецький повіт.