Перейти у головне меню | на історичні дані | до списку сіл району | показати на карті

с. КУДРИНЦІ

Див. Сіцінський Ю.А. Археологічна карта Подільської губернії

Див. Сіцінський Є. Історичні відомості про приходи і церкви Подільської єпархії. Кам'янецький повіт.

Читайте ще про село тут (взято з http://mskifa.narod.ru/kudrunci.html).