Перейти у головне меню | на історичні дані | до списку сіл району | показати на карті

Зубрівка

Див. Сіцінський Є. Історичні відомості про приходи і церкви Подільської єпархії. Кам'янецький повіт.