Перейти у головне меню | до списку сіл Городоцького району (на території НПП) | до історичних даних

Грицьків

Див. Сіцінський Є. Історичні відомості про приходи і церкви Подільської єпархії. Кам'янецький повіт.