Перейти у головне меню | до списку сіл Городоцького району (на території НПП) | до історичних даних | показати на карті

Великий Карабчіїв

Див. Сіцінський Ю.А. Археологічна карта Подільської губернії

Див. Сіцінський Є. Історичні відомості про приходи і церкви Подільської єпархії. Кам'янецький повіт.