Перейти у головне меню | до списку сіл Чемеровецького району | до історичних даних | показати на карті

ПОЧАПИНЦІ

Перша згадка про Почапинці відноситься до 1493 року. В 1866 році закінчено будівництво кам'яної п'ятикутної церкви розміром 21 на 8,5 метра. В південній частині села, напроти водяного млина, на підвищенні правого берега річки Жванчик на площі 350 на 50 метрів зустрічаються фрагменти ліпної слов'янської, трипільської та кружальної черняхівської кераміки.

Див. Сіцінський Ю.А. Археологічна карта Подільської губернії

Див. Сіцінський Є. Історичні відомості про приходи і церкви Подільської єпархії. Кам'янецький повіт.


Село Почапинці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.
За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.
За адмін.поділом 20 ст. Чемеровецький район
Коментар : піп згадується в 1583 р. [СКУ, с. 440].

Література :
Симашкевич М.В. Историко-статистическое описание с.Почапинец Каменецкого уезда. - Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета, 1876 г., т. 1, с. 152 - 205;
Подольские епархиальные ведомости, 1876 г., №№ 14 - 19.

Церква Введення
Храм засновано: 1709 р.
Коментар: Церква Введення збудована в 1709 р. - внизу кам'яна, вгорі дерев'яна, з одним верхом. В кінці 18 ст. була ветха. Розібрана в 1870-х рр. Нову кам'яну церкву почали будувати в 1787 р. - вимурували стіни на 2 аршини (1.5 м) і покинули через брак коштів. Нова церква збудована на новому місці в 1866 - 1868 рр. - кам'яна п'ятиверха, покрита залізом. Довжина 30 арш., ширина 12 арш. В 1877 р. прибудована кам'яна дзвіниця [ПЦ, с. 488 - 489; СКУ, с. 440 - 442]. Церкви нема [КХм].

http://www.myslenedrevo.com.ua/cds/cd_aru.html