Перейти у головне меню | до списку сіл Чемеровецького району | до історичних даних | показати на карті

ЗАКУПНЕ

Читайте про товтру Німожна біля села.

Див. Сіцінський Є. Історичні відомості про приходи і церкви Подільської єпархії. Кам'янецький повіт.

До смт Закупне приєднано або включено в його смугу с. Пристанційне.

Джерело: Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ. Том 2.
- Видавництво політичної літератури України. - К.: 1969. - 632 С. - с.484-488.