Перейти у головне меню | до списку сіл Чемеровецького району | до історичних даних | показати на карті

ДЕМКІВЦІ

Демківці в архівних документах зустрічаються з 1493 року. Назва від власника Демка - хутір Демків. Згодом людей, що жили тут, стали називати демківці. Це прізвисько закріпилося і за назвою згаданого поселення.

Див. Сіцінський Ю.А. Археологічна карта Подільської губернії

Див. Сіцінський Є. Історичні відомості про приходи і церкви Подільської єпархії. Кам'янецький повіт.


Демківці в документах відомі з XV століття. Назва від землевласника Демка. В 1793 році Катерина ІІ віддала село племінниці Потьомкіна Браницькій. Остання через деякий час передала поселення княгині Воронцовій.

Ю.Сорочан


Село Демківці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.
За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.
За адмін.поділом 20 ст. Чемеровецький район

Церква св.Михаїла
Храм засновано: 1734 р.
Коментар: Церква св.Михаїла згадується з 1734 р. - з кілків, обмазаних глиною. Нова дерев'яна триверха церква збудована в 1747 р. Десь в 1830-х рр. перероблена в одноверху. Іконостас придбано в 1875 р. В 1882 р. покрита залізом. Дзвіниця прибудована в 1889 р. (раніше стояла окремо) [ПЦ, с. 479; СКУ, с. 418 - 420]. Церкви нема [КХм].

http://www.myslenedrevo.com.ua/cds/cd_aru.html