Перейти у головне меню | до списку сіл Чемеровецького району | до історичних даних | показати на карті

АНТОНІВКА

Див. Сіцінський Є. Історичні відомості про приходи і церкви Подільської єпархії. Кам'янецький повіт.