Перейти у головне меню | до списку сіл Чемеровецького району | до історичних даних | показати на карті

АНДРІЇВКА

Див. Сіцінський Є. Історичні відомості проприходи і церкви Подільської єпархії. Кам'янецький повіт.

Андріївка - невеличке поселення, яке лежить у 5 км. на захід від сіл Кугаївці і Бережанка, на рівнині. Через поселення протікає невеличка річка Андріївка, довжиною 13 км. і яка впадає поблизу села Почапинці у річку Жванчик.

В історичних документах Андріївка відома з XVIII століття. Протягом 1795 - 1917 рр. село входило до складу Бережанської волості, Кам'янецького повіту Подільської губернії. На початку ХІХ століття Андріївка належала землевласникам Лабенецьким. У 1820 році 111 селян - кріпаків села належали графу Андрію Лабенецькому. Звідси і назва.

У першій половині ХІХ століття переважна більшість земель у повіті належала Лабенецьким. Так у 1848 році у Андріївці Лабенецькому належало 313 десятин землі, тоді як усім жителям села тільки 155 десятин. Слід сказати, що населення Андріївни складало 139 душ. Із них теглових господарств налічувалось 7, а напівтеглових 16. Розмір панщини встановлювався залежно від майнового стану селянських господарств. Тяглове господарство повинно було відробляти щотижня 3 дні панщини з тяглом та 1 день жіночий, напівтеглове - 2 дні піших і 1 день жіночий. Крім того всі працездатні теглових і піших дворів мали відбувати по 12 літніх "згинних днів" за плату від 5 до 15 копійок. За один день роботи з конем середня плата становила 35 копійок, з парою волів - 40 копійок.

У селі Андріївка народився Брянський Антон Петрович (1906 - 1981) відомий письменник, публіцист, Герой Радянського Союзу з 1944 року. У 20 - ті роки працював головою комітету бідноти свого села, згодом головою райвиконкому. Учасник Великої Вітчизняної війни. 3 серпня 1941 року командир партизанських загонів і бригади, які прославилися в боротьбі з гітлерівськими окупантами в Білорусі та на Волині. На основі власних спостережень висвітив реалістичне життя і побут подільського села 20 - 30 - х років ХХ століття. ("Моя Андреевка. Автобиографическая повесть, - Горький "), Нижний Новгород, 1976.

Оскільки в селі на було культової споруди, то всі жителі входили до складу Бережанської парафії. В Андріївці школа грамоти діяла з 1892 року.

14 січня 2001 року. Сорочан Ю.К.
смт.Чемерівці


Невеличке село Андріївка засновано у XVIII столітті. На початку ХІХ століття належало Лабенецьким. У 1820 році перейшло у власність Андрія Лабенецького. Звідси і назва.

Читайте також легенду про виникнення назви села Андріївка