Повернутись в головне меню | на сторінку моніторингу
Логотип НПП
Головне меню

Вода

Повітря

Грунти

Радіація
Екологічний моніторинг - вода

Науково-дослідною лабораторією НПП "Подільські Товтри" проводиться контроль якості води з поверхневих водойм та джерел на територіях ПЗФ НПП на вiдповiднiсть ГДК за такими показниками : рН, температура, прозорість, запах, забарвленість, жорсткiсть, лужність, хлориди, сульфати, азот амонійний, азот нiтритний, азот нiтратний, залізо, електропровідність.

Читайте: