Повернутись в головне меню | на природні пам'ятки

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про участь України в Конвенції про водно-болотні
угіддя, що мають міжнародне значення, головним
чином як середовище існування водоплавних птахів

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 50, ст.279 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Визнати Україну правонаступницею Союзу РСР щодо участі в Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсар, 1971 р.), яка була ратифікована Верховною Радою СРСР 26 грудня 1975 року.

2. Міністерству закордонних справ України повідомити Генерального директора ЮНЕСКО про участь України в зазначеній Конвенції.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ, 29 жовтня 1996 року
N 437/96-ВР

 

Watch profileroland isaev business softswiss money Know more about ivan montik money businessman