повернутись в головне меню | на історико-архітектурні пам'ятки

Вежа Денна, XII-XV cт., XVІ ст. Охорон. №730/9 | Фото
вул. Замкова

Еволюція вежі Денної, як показали дослідження, пройшла кілька будівельних етапів, найраніший з яких відноситься до ХІІ-ХІІІ ст. Згідно зі стратиграфією і планіграфією культурний пласт ХII-ХІІІ ст. займав територію, яка прилягала до вежі Денної і містився на глибині 0,72 м від денної поверхні, а його потужність становила 0,10-0,15 м. Він представлений чорно-коричневим гумусом і давньоруською керамікою ХІІ-ХІП ст. Можливо, що це рештки внутрішньовальних конструкцій.
Під західною стіною прямокутного приміщення Денної вежі, на глибині 1,2-1,25 м від рівня сучасної підлоги також було відкрито культурний шар ХІІ-ХІІІ ст., який добре датується типовою давньоруською керамікою. Виявлена кераміка належить до першого і четвертого типів за класифікацією М.В.Малєвської, вона аналогічна і київській гончарній кераміці XIІ-XIII ст.
Цінні археолого-архітектурні матеріали були виявлені при дослідженнях першого ярусу вежі Денної. У внутрішній західні стіні прямокутного приміщення вежі, під кількома шарами тиньку відкривається проріз і вертикальні шви-щілини. Один з прорізів розміщений на рівні сучасної підлоги й виявився щілиноподібною бійницею. Аналогічні бійниці були виявлені пізніше у давньому ядрі західної стіни замку. Друга бійниця була відкрита на 1,5 м вище від першої. Первісна товщина західного замкового муру досягала 0,8 м. Згодом його наростили у висоту та ширину з внутрішнього боку. В процесі розчистки нарощеного муру встановлено, що стіна мала три закладених пізніше каменем зубці-мерлони. Їх висота досягала 0,9 м, а ширина - 0,8 м. Відстань між вказаними зубцями - 0,8 м. Відкрита збоку приміщення вежі Денної бійниця якраз увійшла в середній зубець.
У вежі Денній виявленні рештки прямокутної давнішої вежі середини XIII ст.

І.С.Винокур, М.Б.Петров Про час виникнення Кам'янця: погляди дослідників.
Кам'янеччина в контексті історії Поділля: науковий збірник. - Кам'янець-Подільський, 1997. - Т. 1. - 124 с.; 1998. - Т.2. - 64 с. (2 томи в одній книзі).