2. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

2.1. Проектування об'єктів здійснюється на підставі завдання, затвердженого замовником,
архітектурно-плануваяьного завдання з додержанням чинного законодавства України та нор­
мативних документів.

Вихідні дані, достатні для виконання проектних робіт на відповідній стадії, замовник зобов'язаний надати до початку виконання проектних робіт.

Вказівки щодо вибору майданчика для будівництва викладені у додатку 3.

Рекомендований перелік вихідних даних викладений у додатку 4.

Орієнтовний склад завдання на проектування викладений у додатку 5.