Логотип НППВ головне меню

Історія / Література

Список статей

Виявлено древні фрески

В одній з найдавніших пам'яток архітектури Кам'янця-Подільського - Петропавлівській церкві - виявлено настінне фрескове малювання XVI століття. Цінність знахідки полягає і в тому, що в історії українського монументального малярства саме ця доба найменш представлена достовірними пам'ятками.

Петропавлівська церква здавна привертала увагу дослідників своїми лаконічними формами. За літературними джерелами, вона збудована у 1580 році. Про це свідчить напис, виявлений на одвірку. Та судячи з архітектури пам'ятки, окремі дослідники вважають, шо церква, можливо, побудована на початку XVI або наприкінці XV століття.

У плані вона складається з нефа з двома конхами з півдня та півночі, вівтарної апсиди та бабинця. Такі тридільні конхові споруди були поширені на території Поділля протягом XV-XVI століть. У 1834 році до її західного фасаду добудували дзвіницю.

Дослідникам було відомо, шо в інтер'єрі церкви збереглося настінне фрескове малювання. Київський художник-реставратор А.Й. Марампольський у 1984 році зробив зондажні розчистки у центральній та вівтарній частинах споруди, а також на північній та південній стінах. Під товстим нашаруванням набілів виявлені малюнки. Намальовані на них споруди дуже нагадують відомі архітектурні пам'ятки Кам'янця. Одна з них схожа на башту міської ратуші, далі проглядаються оборонні стіни фортеці.

На думку доктора мистецтвознавства Г.Н. Логвіна, фрески відносяться до часу спорудження храму у XV-XVI століттях. І мають неабияку велику історико-культурну і мистецьку вагу. Зображення архітектури, конкретні реалії обстановки, костюми та інші подробиці дозволяють зробити висновок про те, що у фресках Петропавлівської церкви є той етап у розвитку українського мистецтва, коли змінювалась образкова мова малярства, утверджувались реалістичні принципи, однак традиційні прийоми зображення залишались.

Наступного року фахівці Київських спеціалізованих науково-реставраційних майстерень проведуть роботи по відновленню фресок. Одночасно виготовляється проект реставрації інтер'єру та пристосування церкви для культурно-освітніх цілей. Це дасть змогу не лише врятувати оригінальний твір настінного мистецтва XVI століття, а й відкрити його для огляду фахівцями та любителями давнини.

Дроздовська Г.
Виявлено древні фрески // Радянське Поділля, 1985. - 24 серпня.

Читайте ще про фрески