Логотип НППВ головне меню

Історія / Література

Список статей

Старовинні описи Кам'янця

Важливе значення для вивчення історії Кам'янця, його забудови, складу населення, роду його занять тощо мають описи міста, які створювались в різні часи.

Найбільш раннім з описів міста 18 ст. є опис, складений 15 вересня 1700 р. комісією, утвореною кам'янецьким старостою. Комісія описала забудову Кам'янця і його стан після виходу в 1699 р. з міста турецьких завойовників. Живим диханням того тривожного часу віє від цього документа. Смуток і співчуття викликає доля спустошеного і пограбованого турками міста та його жителів.

Опис 1700 р. дає уявлення про площі і вулиці Кам'янця та їх забудову на початок 18 ст. Вона складалась з таких видів будинків як "кам'яниця", "кам'яничка", "дім будований", "халупка".

Опис 1700 р. є також важливим джерелом для вивчення процесу формування вуличної мережі міста. Найбільш давні назви кам'янецьких вулиць відомі нам саме з цього опису. Це вулиці Зарванська (тепер Кірова), Троїцька (вул. Володарського), Татарська (вул. К. Маркса), Довга (вул. Р. Люксембург). Деякі вулиці тоді не мали сталої назви і називались описово, наприклад, "вулиця від замка над скалою" (тепер вул. Кузнечна). Звертання до опису окремих ділянок вулиць дозволяв виявити, які будівлі розташовувались на місці сучасних будинків.

"Післятурецький" період, що охоплює майже все 18 ст., є важливим періодом архітектурної історії міста. Відбудовуються житлові будинки, будуються громадські, культові та оборонні споруди. Зміни в жилій забудові міста, що сталися на протязі цього століття зафіксовані в другому надзвичайно цінному документі: "Розподіл квартир в Кам'янці", що датований 1789 р. Він складений в зв'язку з розквартируванням військ у місті. З опису видно, що в Кам'янці зросла кількість кам'яниць. Забудова міста збагатилась кам'яними будівлями нетрадиційного типу - палацами. Два з них збереглись до нашого часу: палац подільського єпископа (провулок Музейний, 2) та палац Рациборовських (вул. Свердлова, 2).

Не менш цінними є також описи 1734, 1798 та 1799 років. Можливо, в процесі наступної дослідницької роботи науковими співробітниками заповідника будуть виявлені нові документи подібного роду. Вони збагатять наші знання про історію та архітектурну спадщину Кам'янця.

Осетрова Г.
Старовинні описи Кам'янця // Прапор Жовтня, 1986. - 18 жовтня.