Логотип НППВ головне меню

Історія / Література

Список статей
ПОДIЛЛЯ - КРАЙ КОЗАЦЬКИЙ

Здебiльшого козацтво ми пов'язуємо з пiвденною i середньою частиною України. Адже саме там, на Днiпрi, близько 300-х рокiв таборилася Запорiзька Сiч - оборонниця нашої волi, державностi. Але козацтво було поширеним по всiй територiї України - Русi, в тому числi й у подiльському краї. Чимало з наших предкiв - землякiв у козацьких сотнях i полках вiдстоювали рiдну землю, ходили походами на ворога. Потвердженням цього є й найдавнiший реєстр козацького вiйська 1581 року.

"Перший паспорт козацтва" - так називається стаття Ярослава Дзири, присвячена цьому "джерелу першопочаткiв iсторiї козацтва" (газета "Лiтературна Україна" N 24 вiд 13 червня 1991 року). Тут же опублiковано i список 532 козакiв i старшин - шляхтичiв, яке 30 березня 1581 року видавали платню за участь у Лiвонськiй вiйнi. Це були козаки реєстровi, тобто тi, котрих польський уряд наймав на службу.

Стаття Ярослава Дзири досить цiкава i повчальна, однак приковує увагу i сам iсторичний документ. "Писар розписав реєстри головним чином тiльки iм'я i мiсце походження козака". Отже, нинi ми маємо унiкальну нагоду знайти у записах i землякiв. У списку позначеному "6-й атаман", першим стоiть iм'я "Iван
Подолянин". Безсумнiвно, що це наш земляк. Але на скiлький близький? Адже Подiлля - край широкий, займає декiлька сучасних областей.Отож цей козак уособлює в собi люднiсть усiєї подiльської землi. А чи не має у реєстрi тих, про кого ми можемо твердо сказати: "Цей - наш"?

Є. I чимало. Ось, будь ласка, - Петро Камiньчанин. Зрозумiло, що це виходець iз Кам'янця-Подiльського. Очевидно, вiн мав i прiзвище, але, як ми вже знаємо, записи велися переважно за мiсцем проживання. Ось i ще один земляк наш i Петра-козака - Войцех з Каменця, а далi - Антон i Степан з Кам'янця.

Чiтко визначено батькiвщину й iнших наших землякiв - це Хришко (Гришко) i Степан з Красилова. Зустрiчаємо й Семена Красиловця. Без сумнiву, це прiзвисько, що походить вiд назви мiста, звiдки прибув козак.

Цiкаво, що в реєстрi поряд з красилiвчанами легко знаходимо представникiв ще одного подiльського мiста. Наприклад, Петро з Константинова. Саме так у той час, аж до початку XVII ст. називався Старокостянтинiв. З цього ж мiста зустрiчаємо козакiв Iвана, Семена, Левка, Станка, Мартина та Iвана Березецького (справжнє прiзвище).

I якщо ми сказали про прiзвища, то варто наголосити, що знаходимо ще одне - це "Душицький з повiту Кам'янецького". I, нарештi, ще декiлька наших землякiв у козацькому реєстрi: Мартин з Сатанова, Грицько з Купеля, Iван з Острополя, Гаврило з Васьковець. Отже, за назвами мiст i сiл у реєстрi ми знаходимо 19 наших землякiв-козакiв. А скiльки їх записано пiд справжнiми прiзвищами, без посилання на мiсце походження. Якщо врахувати, що до реєстру внесено близько 400 українцiв, то можна сказати, що Подiлля в цiлому й територiя нашої областi зокрема - це давнiй козацький край.

В.Горбатюк,
газета "Корчагiнець" N 31 вiд 27 липня 1991 року.