Логотип НППВ головне меню

Історія / Література

Список статей

КАФЕДРАЛЬНИЙ ПРОТОІЄРЕЙ

Олег БУДЗЕЙ, "Подолянин"

Серед дослідників історії Поділля в цілому та Кам'янця-Подільського зокрема, що жили в другій половині XIX ст., помітне місце посідає Мойсей ДОРОНОВИЧ. Звісно, його внесок у подільське краєзнавство не такий потужний, як у тодішніх корифеїв Юзефа РОЛЛЕ та Євтима СІЦІНСЬКОГО, але і сьогодні дві основні праці Мойсея Захаровича - про вірмен на Поділлі та про Руські фільварки - не втратили актуальності. 16 вересня минає 180 років від дня народження цього дослідника подільської старовини.

Мойсей Захарович ДОРОНОВИЧ народився 4 вересня (16 вересня за новим стилем) 1828 р. на окраїні Подільської губернії - в с.Кумарі Балтського повіту (нині Первомайського району Миколаївської області). Його батько Захарія ДОРОНОВИЧ був священиком у Кумарах від 1825 р. У 1843-1850 рр. він був настоятелем храму в с. Гаврилівці (нині Кам'янець-Подільського району). У 1850-1868 рр. його наступником у Гаврилівцях був його син Филимон (старший брат Мойсея ДОРОНОВИЧА).

1851 р. Мойсей ДОРОНОВИЧ закінчив зі ступенем студента Подільську духовну семінарію в Кам'янці-Подільському. 8 (20) листопада 1851 р. його рукопокладено в священики в с.Нетечинці Летичівського повіту (нині Віньковецького району).

Від 1855 р. Мойсей Захарович мешкав у Кам'янці-Подільському, послідовно був священиком чотирьох міських церковних парафій. Спочатку, у 1855-1868 рр., він був настоятелем Покровської церкви на Руських фільварках. Тут він облаштував нову Покровську церкву - кам'яну, освячену 22 жовтня (3 листопада) 1861 р.

У 1868-1870 рр. Мойсей ДОРОНОВИЧ був законовчителем Кам'янець-Подільського жіночого духовного училища на Польських фільварках і священиком його домової церкви. Від 1870 р. о.Мойсей - настоятель Миколаївської церкви в Старому місті, від 6 (18) вересня 1879 р. - Георгіївської церкви на Польських фільварках.

10 (22) квітня 1885 р. Мойсея ДОРОНОВИЧА призначено кафедральним протоієреєм Казанського православного собору в Старому місті.

Від 1865 р. Мойсей Захарович - член Подільського єпархіального історико-статистичного комітету. 1890 р. став одним із засновників Кам'янець-Подільського давньосховища старожитностей (нині Кам'янець-Подільський історичний музей-заповідник).

Помер Мойсей ДОРОНОВИЧ 9 вересня (21 вересня за новим стилем) 1891 р. в Кам'янці-Подільському. За п'ять днів до смерті йому виповнилося 63 роки.

Мойсей ДОРОНОВИЧ - автор праць "Вірмени на Поділлі та їхня перша церква в Кам'янці-Подільському, нині міська православна церква в ім'я Святого Миколая" (1878), "Передмістя Кам'янця-Подільського Руські фільварки до XIX століття" (1888). Інтерес дослідника до цих тем цілком зрозумілий і напряму пов'язаний із місцями його служби.

Як зазначив професор Лев БАЖЕНОВ, праця "Вірмени на Поділлі...", вміщена в другому випуску "Трудів Подільського єпархіального історико-статистичного комітету", по суті є монографією. В ній уперше в історіографії краю ґрунтовно розглянуто та узагальнено життя вірменських колоній та їхні вірування в XIII-XIX ст.

Не менш цінною є і праця про Руські фільварки, вміщена в п'яти номерах "Подольских епархиальных ведомостей" за 1888 рік.

Можливо, настане час, коли праці Мойсея ДОРОНОВИЧА буде перевидано окремою книгою: зі вступним нарисом про дослідника, з відтвореними текстами його праць російською мовою та їх перекладами українською мовою, з докладними примітками фахівців.