Логотип НППВ головне меню

Історія / Література

Список статей

Чемерівці

Чемерівці - селище міського типу, з 1923 року - районний центр. Розташоване на берегах річки Жванчик, притоки Дністра.
Найраніша писемна згадка про Чемерівці відноситься до 1565 року. Характерно, що вже тоді поселення було містечком. В ньому працювали млин, крупорушка, броварня і ґуральня.

Назву Чемерівці лінгвісти досліджують тривалий час. Сучасний український топоніміст О.С. Стрижак підтримує етимологію російського мовознавця XIX століття О.І. Соболевського, який пов'язував назву з словом "кіммерійці" - іменем племен, які населяли Причорномор'я 2,5-2,7 тисячі років тому. Цей же вчений вважав, що і назва Жмеринка походить від цього ж ентоніма. Наш земляк, доктор педагогічних наук С.Д. Бабишин, автор книги "Топоніміка в школі", вважає, що топонім Чемерівці слід виводити від слова "чемериця" - назви багаторічної рослини з родини лілійних.

Нині більшість дослідників у галузі топоніміки підтримують етимологію, запропоновану О.А. Купчинським. Він пов'язує назву селища з іменем засновника поселення - Чемер. Це ім'я часто зустрічається в давніх актах XIV-XVII століть, в яких воно виступає у формі Чамир, Чемер, Чемир. О.А. Купчинськнй відносить цей антропонім до найдавніших особових назв слов'янського походження. Він складається з двох давньоруських основ - "ча" із значенням "сподіватися, прагнути" і "мир", яке походить від праслов'янського "мер" (означає "славний, великий"). Отже, ім'я Чамир (Чемер, Чемир) означає "той, хто прагне прославитися".

І. Володько
Чемерівці // Радянське Поділля, 1985. - 11 жовтня.