Логотип НППВ головне меню

Історія / Література

Список статей

Велика Слобідка (Мукша).

Городище знаходиться неподалік від с.Велика Слобідка Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Стаціонарні археологічні дослідження городища не проводились. Мукшанське городище розташовано на мису високого берегового плато при впадінні р.Мукша в Дністер. В плані воно округле; розмір площадки 45х55 м. Площадка рівна. Вал простежується лише з напільного боку. Висота вала до 1,6 м., глибина рову до 1 м. З боку мису на схилі, дещо нижче площадки проходить короткий відрізок неглибокого рову. Культурний шар на городищі і на полях за ровом відноситься до ХІІ-ХІІІ ст.29 За типологією, Мукшанське городище відноситься до сторожових городищ.

Примітки

29. Раппопорт П.А. Военное зодчество западно-русских земель Х-ХІV вв. - С. 18.