Логотип НППВ головне меню

Історія / Література

Список статей

Стара Ушиця.

Городище знаходиться на південно-західній оклиці с.Стара Ушиця Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Городище займало трикутний мис, обмежений з південного-сходу обривом до Дністра, а з північного-сходу і південного-заходу - ярами. З заходу та північного заходу по краях городища знаходились залишки сильно розплившогося валу і ледве помітні сліди рову перед ним.
Городище разом з валом збереглось на довжину біля 50 м., максимальну ширину приблизно 30 м. (з площею 0,07 га). Його поверхня мала незначний нахил (до 1 м.) на схід. Північний схил городища, висотою 1 м. в західній частині, збільшувався на схід до 6 м. Південно-східна межа майже вертикально обривався до річки на 12 м.34

Під час розкопок було виявлено житлові будівлі напівземлянкового та наземного типу. В середині жител знаходились глинобитні печі і залишки різноманітної утварі. У вцілілій частині валу виявлено біля двадцяти клітей розмірами 3,2х1-2,6 м. та городен. Городні були заповнені глиною та сильно зітліли, а пустотілі кліті були знищені пожежею.35 Культурний шар городища становив в середньому 80-40 см. навколо валу, а в середній частині площадки він становив 25-40 см.36 Як показали розкопки, цетральна площа городища була заселена частково і використовувалась головним чином для військово-оборонних цілей. Археологічний матеріал дає підставу датувати дане городище ХІІ-ХІІІ ст. Староушицьке городище відноситься до типу сторожових укріплень.

Примітки

34. Фонд археологічної лабораторії Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. - Каменец-Подольский р-н. - №106.
35. Кучера М.П., Горишний П.А. Раскопки городища ХІІ - ХІІІ вв. у села Старая Ушица // Археологические памятники Среднего Поднестровья. - 1979. - №39. - С. 62-97.
36. Фонд археологічної лабораторії Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. - Каменец-Подольский р-н. - №203.