Логотип НППВ головне меню

Історія / Література

Список статей

Малинівці.

Городище знаходиться в межах села Малинівці Кам'янець-Подільского району Хмельницької області на високому березі Дністра. Пам'ятник був введений в літературу Є.Сіцинським, обстежений в 1989 р. А.Ф.Гуцалом.

Зі сходу городище надійно захищене перпендикулярним обривом берега річки, а з півночі та півдня - ярами. Остані з'єднані підковоподібним у плані валом довжиною в 300 м., який захищав городище з напільного боку. Вал майже повністю (крім східного кінця, протяжністю 100 м.) розорюється. Сучасна висота валу з внутрішнього боку 0,4 - 0,5 м., а з зовнішнього, разом з ровом 0,8 - 0,9 м. Ширина основи валу - 6-8 м. Крім цього валу, в середені городища майже на самому краю плато є ще один вал з ровом довжиною біля 45 м. і загальною висотою до 1,3 м. Археологічний матеріал дає підставу датувати дане городище ХІІ-ХІІІ ст.38

Примітки

38. Фонд археологічної лабораторії Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. - Каменец-Подольский р-н. - №111.