Перейти у головне меню | на історичні дані | до списку сіл району | показати на карті

НIГИН
(до середини XVIII ст. Нiгин-Буда)

У районi Нiгинських (Залуцьких) печер виявлено поселення пiзнього палеолiту та мезолiту, знайдено знаряддя працi та посуд трипiльської культури, розкопано залишки ранньословянського поселення черняхiвської культури.
Перша документальна згадка як про поселення, що належало Камянецькому римсько-католицькому єпiскопату (бiскупiї) датується 1530 роком.
В XVI-XVII ст. Нiгин зазнав неодноразових нападiв татар, пiд час яких жителi переховувались у печерах.
Конфiскованi у єпiскопа Нiгинськi землi в 1795 роцi були подарованi графинi Браницький. Пiзнiше її дочка продала маєток Сарнецьким, які володiли ним до 1895 року.
В 30-х роках ХIХ-ст. в селi засновано парафiянську школу, яку вiдвiдували дiти службовцiв i поштово-кiнної станцiї та етапної в'язницi. В 60-х роках деякий час працювала недiльна школа грамоти, у 1887-95 р.р. - школа для дiвчаток.

Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька область. - К., 1971.

Див. Сіцінський Ю.А. Археологічна карта Подільської губернії

Див. Сіцінський Є. Історичні відомості про приходи і церкви Подільської єпархії. Кам'янецький повіт.