������� � ������� ���� | �� ��������� ���� | �� ������ �� ������ | �������� �� ����

�. ������ֲ

���. ѳ�������� �.�. ����������� ����� ��������� ��������

���. ѳ�������� �. ��������� ������� ��� ������� � ������ ��������� �������. ���'�������� ����.

������� �� ��� ���� ��� (����� � http://mskifa.narod.ru/kudrunci.html).