Перейти у головне меню | до списку сіл Чемеровецького району | до історичних даних | показати на карті

ЯМПІЛЬЧИК

Ямпільчик в історичних документах згадується на початку XVIII століття. Церква була вже у XVIII столітті. До 1776 року церква дерев'яна, трикупольна. У 1847 - 1857 рр. на кошти парафіян побудована кам'яна церква з дзвіницею. Освячена на честь Іоанна Богослава. У 1887 році купол і стіни дзвіниці замінені новими. На дзвіниці було 5 дзвонів. Два з них від 1741 і 1773 рр.

Цікава історія походження назви села. Сподобавши дане місце, першопоселенець Ян Пулька заснував у лісі хутір і пасіку. Пізніше хутір переріс в чимале село. З того часу і пішла в дещо видозміненій формі назва села Ян Пулька - Ямпільчик.

Див. Сіцінський Є. Історичні відомості про приходи і церкви Подільської єпархії. Кам'янецький повіт.


Село Ямпольчик

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.
За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.
За адмін.поділом 20 ст. Чемеровецький район

Церква св.Іоана Богослова
Храм засновано: 1741 р.
Коментар: Церква св.Іоанна Богослова збудована в 1847 - 1857 рр. - кам'яна. В 1870 р. до церкви добудували дзвіницю, влаштували іконостас. В 1889 р. купол та стіни дзвіниці розібрані й замінені новими. Були дзвони з датами 1741 р. (два), 1773, 1788, 1878 рр. [ПЦ, с. 495; СКУ, с. 459 - 460]. Церква є [КХм].

Церква св.Михаїла
Храм засновано: 1741 р.
Коментар: Церква св.Михайла була в 18 ст. - дерев'яна триверха. Нова церква побудована в 1776 - 1790 рр. [СКУ]

http://www.myslenedrevo.com.ua/cds/cd_aru.html


Село Ямпільчик в трьох верстах від Чемеровець до сходу, в 36 верстах від Кам'янця Подільського, на рівному місці. Це село появилось на початку XVII ст. (в більш ранніх документах село не спостерігається). Народний переказ говорить, що село заховане в лісі, і перший поселенець, що мав тут хутір і пасіку, називався Ян Пулька. Від цього пішла назва села.

В минулому столітті Ямпільчик належав Сіліцькому (1730), Маріані Потоцькій, в дівоцтві Огінській (біля 1759), вона в 1793 р., не бажаючи залишатися під російською владою, продає маєток Ленінському (в 1820 р. в його володінні було тут 238 селян). Після смерті останнього маєток перейшов до його намісників. Тут нараховується 133 двори, 716 жителів, церква.

В роки революційного піднесення (1910 рік) революційний дух в село внесли жителі села Миколаєв Семен та Коваль Олексій, які були червоноармійцями. Вони доставляли в село революційну літературу і розповсюджували її серед молоді.

Радісно зустріли жителі села звістку про Велику жовтневу соціалістичну революцію, яку приніс в село Бойко Іван. На початку 1918 року в селі було обрано голову села Боднара Гриця. Також була в селі хата читальня, якою завідувала Панасик Євдокія.

В 1921 році малоземельним селянам вперше поділено присадибні земельні ділянки під забудову.

В 1931 році тут організувався колгосп під назвою "Нове життя". Землю обробляли колгоспники в основному вручну, а орали плугами. В колгоспі тоді нараховувалось 125 коней. А коли настав 1933 рік, то в колгоспі появився трактор. На ньому працювали три чоловіки в три зміни.

Першу школу було відкрито в 1888 році, в якій навчалось 12 учнів селян. З того часу школа почала зростати своїм контингентом і вже на 1905 рік нараховувалось 22 учні.

Мирна праця жителів с. Ямпільчик і всього народу була перервана нападом німецько-фашистських загарбників. Фашисти захопили село в вересні 1941 року. Близько трьох років господарювали тут варвари. Вони знищили багато будівель колгоспу, засмітили поля, завдали великих збитків.

Близько 55 юнаків і дівчат насильно вигнали на каторжні роботи в Німеччину. Багато односельчан добровільно пішли на фронт. Багато жителів села і не повернулися до рідної домівки. Всього 84 односельчани. Село було визволено Червоною армією 27 березня 1944 року.
Після визволення села від німецьких загарбників колгоспники почали активно відбудовувати своє господарство. Особливу роль у відбудові відіграли жінки. За короткий срок було відбудовано колгоспні споруди, відремонтовано сільськогосподарські машини, інвентар.
В 1950 році було проведено укрупнення двох колгоспів (села Чемерівці і села Ямпільчик), об'єднаний колгосп отримав ім'я Жданова. Земельні площі колгоспу збільшилися до 2350 га. Укрупнення колгоспу дало можливість вперше ширше використовувати потужну техніку, покращувалось багатогалузеве господарство.

В 1970 році було ще одне укрупнення. З'єднані колгоспи імені Жданова і "Україна"

Записав Король П.В., НПП "Подільські Товтри"