Перейти у головне меню | до списку сіл Чемеровецького району | до історичних даних | показати на карті

КУЗЬМИНЧИК

В документах село Кузьминчик згадується з XVI століття. Належало воно тоді свірчам. За переказом в горі при дорозі біля річечки Муха є печера, у який колись ховалися християни від татарських набігів. А в 5 кілометрах від села є інша печера з двома чотирикутними гротами і коридорами. У цій печері також ховалися християни від татар. За переказом в ній знаходився деякий час загін польських повстанців.

Див. Сіцінський Ю.А. Археологічна карта Подільської губернії

Див. Сіцінський Є. Історичні відомості про приходи і церкви Подільської єпархії. Кам'янецький повіт.


Село Кузьминчик

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.
За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.
За адмін.поділом 20 ст. Чемеровецький район

Церква св.Михаїла
Храм засновано: 1717 р.
Храм зник: 1843 р.
Коментар : Церква св.Михаїла відома з 1717 р. - дерев'яна, крита гонтою. Знову освячена в 1747 р. (ремонт ?). В 1760 р. була дубова, мала три чотиригранних верхи, над бабинцем - двосхилий дах. В 1831 р. була дуже ветха, крита соломою. Існувала до 1843 р. [СКУ]

Церква св.Петра і Павла
Храм засновано: 1823 р.
Коментар: Церква св.Петра і Павла збудована в 1823 - 1843 рр. - кам'яна одноверха споруда, разом з дзвіницею. [ПЦ, с. 484; СКУ, с. 431 - 433]. Церкви нема [КХм].

http://www.myslenedrevo.com.ua/cds/cd_aru.html